Súlyos betegek lelkipásztori szolgálata

 – akik súlyos betegségük, vagy idős koruk miatt nem tudnak templomba jönni, de szeretnének rendszeresen szentáldozáshoz járulni és gyónni, azok (vagy hozzátartozóik) jelentkezzenek Vukovich Márton káplán atyánál telefonon (0620-994-5793). Szükség esetén minden hónap első péntekén meglátogatja őket otthonaikban.

– a haldoklók lelkipásztori szolgálatának ideális (kívánatos) feltétele: a haldokló még legyen tudatánál, hogy gyónni és szentáldozáshoz járulni tudjon. És neki magának kell ezeket kérnie (a családtagjainak segítségével)! Ez a két legfontosabb szentség az ő esetükben! A betegek kenete a betegek gyógyulásáért van, vagy legalább a testi, lelki szenvedéseik enyhítésére, de nem helyettesíti sem a szentgyónást, sem a szentáldozást! Ha valaki csak a betegek kenetében részesül halálos ágyán, az még nem garancia az üdvösségre, de az őszinte, alapos szentgyónás annál inkább! Sokszor előfordul, hogy a haldoklónak eszébe sem jut, hogy papot hívasson az ágyához, de valamelyik családtagjának igen. Ilyenkor az a dicséretes, ha a családtag erről beszélgetni kezd a haldoklóval, megtudakolja, hogy szeretne-e meggyónni, megáldozni és a betegek kenetét felvenni. Ha kiderül, hogy igen, akkor a családtag segítse a haldoklót abban, hogy papot hív hozzá. Ha azonban a haldokló nem kíván lelkipásztori szolgálatot (vagyis elzárkózik a szentségektől), akkor sajnos nincs mit tenni. Akarata ellenére egy felnőttnek sem szabad szentségeket kiszolgáltatni, még akkor sem, ha a haldokló már nincs eszméleténél. Ilyenkor csak imádkozni tudunk a lelki üdvéért, de sajnos ez sem helyettesíti a megtérést, és a bűneinek megbánását. Minden, még eszméleténél lévő haldoklónak, saját magának kell kérnie a szentségeket, a szentségek csak ebben az esetben hatásosak. Elkerülendő gyakorlat, hogy a vallásos családtag megvárja, amíg a nem vallásos (papot nem kérő) haldokló eszméletét veszti, és akkor hív papot, hogy az adja fel az “utolsó kenetet” a haldoklónak. Sajnos mások helyett nem lehetünk hívők, vallásosak.