Templomaink

Egy templom és egy hozzá tartozó közösség sorsa mindig szorosan összekapcsolódik. Különösen igaz ez a magyar templomokra. Kistarcsa esetében sincs ez másképp, bár sajnos a múltra vonatkozó adataink igen szegényesek és hézagosak. A hely a régészet bizonyossága szerint igen régóta lakott terület, városunk első okleveles említése mégiscsak igen későről, egy 1352-es határjárásból maradt ránk. Mivel maga a település is csak igen ritkán fordul elő régi írásos emlékeinkben, ezért igen kevés adatra szorítkozhatunk templomunk történetének vizsgálatakor is. Mégis hálát kell adnunk Istennek azért a kevés nyomért, mely bennünket a régmúltba vezet, hiszen ezeken keresztül kerülhetünk kapcsolatba a régiekkel, akiknek sokat köszönhetünk a ma látható és ismerhető emlékeken túl is. Ezt a hálás Istenhez és őseinkhez fordulást szeretné szolgálni ez a kicsiny írás is.

Orbán Csaba