Mándoki György atya gyászjelentése

Mándoki György atya gyászjelentése

Mándoki György atya gyászjelentése

“Aki hozzám jön, többé nem éhezik! Aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6,35)

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk
MÁNDOKI GYÖRGY
nyugalmazott lelkipásztor, 2021. augusztus 1-én,
életének 77. papságának 54. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.
Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2021. augusztus 12-én, 14 órakor mutatjuk be a herédi templomban, majd a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk 1945. január 25-én született Enyingen. 196S. április 21-én Vácon szentelték pappá.

Káplán-hitoktató: Dányban 196S-1969, Kistarcsán 1969-1972, Rákosszentmihályon 1972-1973, Újpest-Főplébánián 1973-1974, Kiskunfélegyháza-Újplébánián 1974-1997, Kispest-Főplébánián 1977-1978, Szentén 1978-1980.

Plébános: Aszódon 1980-1990, Hatvan-Újplébánián 1990-1991, Boldogon 1991-1993, Lőrinciben 1993-1996, Zagyvaszántón 1996-2021, Heréden 1996-2021, Cegléden 2006, Cegléd-Újplébánián 2006.
2021. június 15-én vonult nyugdíjba.

Soroksári sváb családból származott. Az egyházmegye intellektuális beállítottságú papjai közé tartozott. Komolyan vette lelkipásztori szolgálatát. Az egyik jellemző vonása volt, hogy a fiatalokkal sportolt is. Ezen keresztül is próbálta őket bevonni a hit befogadására. Érdemeket szerzett az újhatvani plébánia helyreállításában. Idősebb paptársai felé nagy tisztelettel fordult.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

R.I.P.