Vass Veronika hitoktató bemutatkozása

Vass Veronika Anna vagyok.
Gödöllőn születtem és nevelkedtem egy mélyen hívő hat gyermekes család harmadik gyermekeként.
Családunkat mindig mélyen átjárta a hit, a vallásosság, az egyház életében való tevékeny részvétel. Apai nagyapám kántor, egyik nagybátyám pap volt. Édesapám pedig évekig volt a gödöllői egyházközség egyháztestületének elnöke, majd politikusként a kereszténydemokrácia elkötelezett híve. Munkájában mindig fáradhatatlanul hitt abban, hogy a világot szebbé, jobbá tehetjük. Édesanyám középiskolai tanár, aki főállású anyaként hosszú évekig otthon volt meleg, biztonságot sugárzó, szerető családi légkört biztosítva mindannyiunknak. Később sokáig a kistarcsai Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola magyar-könyvtár szakos tanáraként dolgozott.Számomra példaértékű volt, hogy szüleim, az akkor még kommunista világban, minden nehézség ellenére, mennyire tudatosan és nyíltan vállalták a vallásos, nagycsaládos életet. Példájuk testvéreimre is hatott, 3 tanár, egy geológus és egy agrármérnök került ki a családból, legkisebb testvérem (Szakál Ádám Márton) piarista szerzetes-pap lett. A nagycsaládos értékrend gyümölcseként szüleim 16 unokának örvendhetnek.
Iskoláimat Gödöllőn végeztem, majd az egri tanárképző főiskolán szereztem diplomát angol nyelv- katolikus hittanár szakon. Tanítási gyakorlatomat Édesanyám révén itt Kistarcsán végeztem Lauer Gyuláné vezetésével és segítségével. Akkor még nem sejtettem, hogy később én is kistarcsai leszek. Gödöllőn a Szent Imre Katolikus Általános iskolában tanítottam.
Férjem Vass Zoltán tősgyökeres kistarcsai. Anyósom Legéndi Erzsébet, akit az idősebbek közül sokan ismernek közösségünkben. Házas életünket Gödöllőn kezdtük, 12 éve költöztünk Kistarcsára. Három gyermekünk van: Bertalan (12), Péter (10) és Ágnes (8). Gyermekeim születése után „főállású anyaként” otthon voltam.
Szüleim példáját követve számomra is nagyon fontosak a családi értékek, hiszen a hit átadásának, elmélyítésének és megélésének a családok az Isten által nekünk ajándékozott legalapvetőbb közösségei, az egyház építőelemei. A szokásokra, hagyományokra építő, üres, ájtatoskodó vallásossággal szemben fontosabbnak tartom a szentségekből táplálkozó, kiforrott, tudatos hitet, a családokban megélt, sokszor láthatatlan önfeláldozó szeretetet.
Emberi kapcsolataimat az alábbi szentírási idézet szerint próbálom (!) megélni, ez tanári hitvallásom is:
„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék a szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek Isten egész teljességével. Annak pedig, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át örökkön örökké. Ámen.”(Ef 3,14-29)

Vass Veronika