Kiszel Mihály atya temetése – 2020

Kiszel Mihály atya

Kiszel Mihály atya

Utolsó útjára kísértük Kiszel Mihály atyát 2020. március 27-éna kistarcsai templomban bemutatott szentmisét Marton Zsolt váci püspök atya pontifikálta. A szentbeszédet Varga Sándor atya Albertirsa és Ceglédbercel plébániai kormányzója mondta. Fényképeket a miséről sé a temetési szertartásról Lauer Tamás diakónus készítette, melyeket  a képre kattintva tekinthet meg.

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk Kiszel Mihály címzetes prépost, címzetes esperes, 2020. március 14-én, életének 76., papságának 52. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2020. március 27-én, 10 órakor mutatjuk be a kistarcsai templomban, majd 11 órakor a kistarcsai temetőben (Kistarcsa, Aulich Lajos utca utca) helyezzük örök nyugalomra. Mindkét szertartást kizárólag családi körben végezzük. Ugyanebben az időben mindezt a Váci Egyházmegye facebook oldalán élőben közvetítjük.

Paptestvérünk 1945. március 9-én született Kistarcsán. 1968. április 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán-hitoktató: Sándorfalván 1968-1969, Kiskunfélegyháza-Óplébánián 1969-1975, Cegléd-Óplébánián 1975-1981, Lakitelken 1981-1984, Püspöki tanácsos 1993. Plébános: Cegléd-Óplébánián 1984-2004. Címzetes esperes 1984. Benemonostori címzetes prépost 1997. Cegléd-abonyi kerületi esperes 1998-2004. Plébános: Cegléd-Újplébánián 2002-2004. Szentszéki bíró 1993-2013. Plébános: Albertirsán 2004-2018. Plébániai kormányzó: Ceglédbercelen 2008-2018. 2018-ban vonult nyugdíjba.

Paptestvérünk a régi klasszikus értelemben vett papjaink közé tartozott. Gondosan végezte a lelkipásztori szolgálatot. Foglalkozott a fiatalokkal is. Gyerekeknek szép misztériumjátékokat rendezett. Nagy gonddal kezelte az egyházközségek anyagi javait. Szolgálati helyein a templomok gondozása is szívügye volt. Kitűnt az irodai szolgálat végzésében is. Mint nyugdíjas pap kisegítette paptársait.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

R.I.P.

Forrás: Váci Egyházmegye