Az MKPK közleménye

Az alábbiak miatt minden plébániai programot felfüggesztettünk. Tervezzük az élő miseközvetítéseket. Erről később tájékoztatást adunk.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett
felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való
megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a
következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes
megyéspüspök másként nem rendelkezik:1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is
fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és
körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március
22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel
a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy
megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a
Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház
életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine
populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv
rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig
arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe,
ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül
Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv
előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a
vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1.
§., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.)
és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások,
amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az
eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette
töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma
végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van
online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és
ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást
és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi
szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében
is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli
helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal –
lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük
az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és
legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a
járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a
folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és
mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a
bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és
ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős
embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a
helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia