Hirdetések évközi 7. vasárnap (február 23.)

  • Ezen a hétvégén országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára, a perselybevételünket erre a célra fogjuk elküldeni.
  • Szerdán Hamvazószerda, szigorú böjti nap, 14 éves kortól tilos húst enni, 18 és 60 éves kor között pedig csak háromszor szabad étkezni, és csak egyszer szabad jóllakni. Az esti szentmisén, valamint a jövő vasárnapi szentmisék végén hamvazást tartunk.
  • Szerdán este 7 órától felnőtt hittant tartunk a plébánián.

  • Nagyböjti péntekeken a szentmise előtt 17.45-től végezzük a keresztutat, melyet most pénteken az énekkar fog vezetni.
  • Március 1-én, jövő vasárnap délután 3 órakor a Csigaházban Marton Zsolt püspök atya szentmisét mutat be a kistarcsai internálótáborban szenvedőkért és áldozatokért. Azt követően ökumenikus táborbejárást tartunk, amelynek során megszenteljük a helyet és a sebek gyógyulásáért imádkozunk. Ezen a vasárnapon emiatt csak a reggel fél 8-as szentmise lesz megtartva a templomban. A bejárás utáni agapéhoz süteményeket szívesen fogadunk.
  • Kérjük azokat a jegyespárokat, akik az idén szeretnének házasságot kötni, február végéig szíveskedjenek jelezni szándékukat.