Hirdetések évközi 31. vasárnapon (november 5.)

Szent Imre szobra

Szent Imre szobra

  • Jövő évi egyházközségi naptárunk 1000 Ft-os áron megvásárolható a sekrestyében és a plébánián.
  • Hétfőn az esti szentmise után felnőtt hittan lesz a plébánián.
  • Szerdán este a szentmise után bibliakört tartunk a templomban.
  • Csütörtökön a csendes szentségimádást az igeliturgia után fogjuk megtartani.
  • Szombaton este gitáros szentmise lesz, mely egyben a felső tagozatosok évfolyam-miséje is lesz.

 • Szombaton este 7 órától a bérmálkozásra készülő fiataloknak hittant tartunk a plébánián.
 • Megjelent az Olvasó októberi száma, kérjük hogy családonként egy példányt vigyenek.
 • Jövő vasárnap Nagytarcsán ½ 12-kor szentmise lesz.