Hirdetések évközi 28. vasárnapon (október 15.)

Hogyan működik a férfiak klubja?

Hogyan működik a férfiak klubja?

  • Vasárnap délután 4 órakor rózsafüzér ájtatosságot tartunk a templomban.
  • Hétfőn az esti szentmise után felnőtt hittan lesz a plébánián.
  • Szerdán a bibliakör este 6 órakor kezdődik a plébánián.
  • Csütörtökön a csendes szentségimádást az igeliturgia után fogjuk megtartani.
  • Pénteken este 7 órakor a KOHÓ vendégelőadója Bedő Imre, a magyarországi Férfiak klubja alapítója lesz. Erre az alkalomra nemcsak férfiakat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várunk, mert az előadó olyan témákról fog beszélni, ami a férfiakra vonatkozik, de a hölgyeket is érdekli. A rendezvény kb. fél 10-ig fog tartani.

 • Szombaton délután 3 órától szüreti bált rendezünk a gyerekeknek a plébánián.
 • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára.
 • Sírkőszentelés kéréseket a temető irodájában kérjük bejelenteni, ahol egyben lehetőség van a lejárt sírhelyek megváltására is.
 • Megjelent a jövő évi egyházközségi naptárunk, 1000 Ft-os áron megvásárolható a sekrestyében és a plébánián.
 • Jövő vasárnap Nagytarcsán ½ 12-kor szentmise lesz.