Hirdetések évközi 16. vasárnapon (július 23.)

A patcai ifi vezetők

A patcai ifi vezetők

  • Az egyházközségi családtábor miatt pénteken az iroda zárva lesz, illetve péntek este is igeliturgiát tartunk.
  • Hálásan köszönjük meg a napközis táborok vezetőinek – Méhes Zsuzsa, Mátyás Ilona és Korbély Erzsébet – áldozatos munkáját, hogy nyári szabadidejüket nem sajnálva foglalkoztak gyermekeinkkel. A városi újság júliusi számában olvashatnak képes beszámolót a táborokról.
  • Hálásan köszönjük meg a nyári hittanos nagytábor vezetőnek – Méhes Zsuzsa, Mátyás Ilona és Bíró Ildikó, valamint Gubek Krisztián, Méhes Dorottya, Szerdahelyi Bence, Vass Benedek, Vass Vera és Vass Virág ifjúsági vezetők – áldozatos, szeretet teli munkáját, mellyel az idei patcai tábort megszervezték és élménydússá tették! Isten fizesse meg fáradozásukat százszorosan! Fényképeket a plébánia Facebook oldalán találhatnak az érdeklődők.