Hirdetések évközi 10. vasárnap (június 10.)

 • Június hónap péntekjein
  az esti mise után olvasott zsolozsmát imádkozunk a kivetítő segítségével és utána fél órás csendes szentségimádásra van lehetőség a templomban.
 • Szombaton az esti szentmise gitáros

   • Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:
    Árvai Mihály, Árvai Mihály és Viczkó Márta római katolikus szülők nőtlen fia házastársul veszi
    Kiss Annamáriát, Kiss György és Dancsó Gabriella evangélikus szülők hajadon leányát.
    Hirdetve másodszor.