Hirdetések mennybemenetel vasárnapján (május 13.)

Mit álltok itt, ti férfiak?

  • Hétfőn az esti szentmise után felnőtt hittan lesz a plébánián.
  • A bérmálkozásra készülő fiataloknak május 25-én, pénteken este ½ 9-kor találkozó lesz a plébánián, a felkészülésükhöz kapcsoló lelkigyakorlat megbeszéléséről.
  • Az Olvasó lapzártája kedden lesz, a cikkeket addig kérjük leadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a júniusi megjelenés után nyári szünetet tart az újság.
  • A Tanúságtevők csoportja a hétfői összejövetelük helyett kedden Kecskemétre látogat, a Mátrai Szeretetszolgálat által vezetett városnézésre. Az indulás kedden reggel 7.15-kor lesz a kistarcsai hév-megállóból. Szívesen hívnak és várnak más érdeklődőket is.
  • Országos Szeretetláng Találkozó lesz június 9-én Mátraverebély-Szentkúton, melyre buszt szervezünk. Jelentkezni Kovács Istvánnénál és a sekrestyében lehet.