Hirdetések virágvasárnap (április 14.)

A lábmosás szertartása

A lábmosás szertartása

 • Nagycsütörtökön a szertartás este 6-kor kezdődik.
 • Nagypénteken reggel 9 órakor keresztút lesz, a nagypénteki liturgia délután 3 órakor kezdődik. Ne feledjük, hogy nagypéntek szigorú böjti nap! Délután 5 órától a Passió filmet vetítjük a plébánián, melyre mindenkit szeretettel várunk.
 • Nagyszombaton reggel 8-tól egész nap lehet látogatni a szentsírt. A szertartás este 8 órakor kezdődik. A feltámadási körmenetre gyertyát, mécsest, vagy a korábbi években is használt fáklyát hozzunk magunkkal.

 • Húsvét vasárnap a fél 8-as szentmise végén ételszentelést Kérjük, erre csak annyi ételt hozzunk, amennyi biztosan elfogyasztunk, mert megszentelt ételt nem szabad kidobni.
 • A ministráns próba nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvét vasárnap a szertartások előtt fél órával, nagyszombaton pedig délelőtt 9 órakor kezdődik. Kérjük a ministránsokat, pontosan érkezzenek a próbákra!
 • A kistarcsai kórházban nagyhétfőn lelki napot tartanak, mindenkit szeretettel várnak.
 • Húsvéti tojáskeresgélésre várjuk a gyerekeket a plébánia kertjébe húsvétvasárnap a 9-es diákmise után. Ehhez köszönettel fogadunk apró ajándékokat, melyeket a sekrestyében lehet leadni a nagyheti szertartások után.
 • Húsvét 2. vasárnapja az isteni irgalmasság vasárnapja is, melyre az egész világon imakilenceddel készülnek. A kilencedet nagypénteken kell elkezdeni egyéni imádkozás formájában. irgalmasság vasárnapján, április 28-án, délután 4 órakor a Jézus Szíve Család szentségimádást tart a templomban.
 • Az Olvasó következő lapzártája hétfőn lesz, a cikkeket aznap estig kérjük leadni.
 • A jövő évi elsőáldozás az Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséjén, szeptember 13-án délután 16 órakor lesz a Puskás Ferenc Stadionban. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelynek határideje ez év májusa. Kérjük ezért azokat, akiknek a gyermeke jövőre lesz elsőáldozó, most április végéig legyen szíves jelentkezni a hitoktatóknál vagy irodaidőben a plébánián.
 • Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:
  Molnár Gábor, Molnár Gábor református és Ollári Borbála római katolikus szülők nőtlen fia házastársul veszi
  Sinkovics Viktóriát, Sinkovics József és Bámer Ágnes római katolikus szülők hajadon leányát. Hirdetve először.