Hirdetések virágvasárnap (március 25.)

  • A lábmosás szertartása

   A lábmosás szertartása

   Nagycsütörtökön a szertartás este 6-kor kezdődik. Nagypénteken reggel 9 órakor keresztút lesz, a nagypénteki liturgia délután 3 órakor kezdődik. Ne feledjük, hogy nagypéntek szigorú böjti nap!

  • Nagyszombaton reggel 8-tól egész nap lehet látogatni a szentsírt. A szertartás este 8 órakor kezdődik. A feltámadási körmenetre a korábbi években is használt fáklyákat ne felejtsük elhozni. Új fáklyákat 200 Ft-os áron lehet vásárolni a szentmisék után a padok mögött.

 • Tamás diakónus lelkigyakorlatos szentbeszédeket tart nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán a tabáni Szent Katalin-templomban. Kezdés mindhárom nap 18 órakor.
 • Húsvét vasárnap mindkét szentmise végén ételszentelést tartunk. Kérjük, erre csak annyi ételt hozzunk, amennyi biztosan elfogyasztunk, mert megszentelt ételt nem szabad kidobni.
 • A ministráns próba nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvét vasárnap a szertartások előtt fél órával, nagyszombaton pedig a szertartás előtt egy órával kezdődik. Kérjük a ministránsokat, ne késsenek a próbákról!
 • Húsvéti tojáskeresgélésre várjuk a gyerekeket a plébánia kertjébe húsvétvasárnap a ½ 11-es nagymise után. Ehhez köszönettel fogadunk apró ajándékokat, melyeket a sekrestyében lehet leadni a nagyheti szertartások után.
 • Húsvét 2. vasárnapja az isteni irgalmasság vasárnapja is, melyre az egész világon ima kilenceddel készülnek. A kilencedet nagypénteken kell elkezdeni egyéni imádkozás formájában. Irgalmasság vasárnapján, április 8-án, délután 4 órakor a Jézus Szíve Család szentségimádást tart a templomban.
 • A Szentsír és a templom húsvéti díszítésére szívesen fogadunk adományokat a padok mögött kitett perselybe.
 • Az idei egyházközségi Karitász-bál április 14-én kerül megrendezésre. Belépőjegyek még ezen a hétvégén vásárolhatók 3800 forintos áron, illetve támogató jegyek 500 forintos áron.
 • Az idei házaspár találkozó április 7-én, szombaton lesz a plébánián. A program délelőtt fél 10-kor kezdődik. Szeretettel hívunk minden házas és jegyespárt erre az együttlétre, korhatártól függetlenül. A lelki nap utolsó pontjaként, délután 4 órától Uzsalyné Pécsi Rita fog előadást tartani a templomban. Erre az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk, nemcsak a résztvevő házaspárokat.
 • A nyári hittanos táborunk Kemencén lesz július 15-20-ig. Jelentkezni elektronikusan lehet a plébánia honlapján, illetve Facebook oldalán található jelentkezési lapon.
 • Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést lehet aláírni a sekrestyében, melynek célja, hogy legyen egy olyan átfogó európai uniós szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet biztosít a határon túli magyaroknak, valamint az európai őshonos kisebbségeknek. Amennyiben sikerül összegyűjteni egymillió aláírást, az Európai Bizottság köteles lesz foglalkozni ezzel az üggyel.
 • Húsvét vasárnapján Nagytarcsán ½ 12-kor szentmise lesz.