Bérmálás

Életadó Lélek

Életadó Lélek

Kistarcsán 2015 november nyol­ca­di­kán volt a bérmálás. Ez a bér­mál­ko­zás nem csak egy napos program volt. Két évre visszanyúló közös felké­szü­lés előzte meg. Sőt ha jobban bele­gon­dolunk születésünk óta készülőd­tünk erre.
Az elején még volt akit nem is ismertünk, de a végére össze­ko­vá­cso­lód­tunk és egy remek kis közösséggé alakultunk, a sok közös együttlétnek és közös programoknak köszönhető­en. A plébánián szombat esténként hit­tan­órán vettünk részt, melyet plé­bánosunk, Görbe József atya tartott. De volt fürdés és csúszdázás az Aqua World-ben, pingpong a plébánián, far­sangi mulatság, közös biciklizés stb.

Bérmálkozók 2015-ben

Bérmálkozók 2015-ben

A bérmálás napján izgatottan vár­tuk, vajon milyen lesz a bérmálás, hát­ha érzünk valami különlegeset. Csillogó szemekkel, mellettünk a bér­ma­szülőkkel a plébánián tisztáztuk utol­jára ki hova és mikor megy. Fel­jött a püspök atya is, mondott pár ked­ves szót. Bármilyen meglepő de mosolygott, sőt az egész mise alatt is meglepően sokat, ami sokunkat még na­gyobb örömmel töltött el. A bérmá­lás alkalmával megkaptuk a Szent­lé­lek ajándékait.
Most már tényleg egy közösség let­tünk. Fontosak vagyunk egymás számára, összeköt minket a bérmálás szentsége. A közösségnek itt nincs vé­ge ahogy megkapjuk a szentséget, ha­nem pont, hogy itt kezd el igazán élni. Továbbra is találkozunk rend­sze­re­sen, programokat szervezünk, épü­lünk egymásból és egymásért együtt a hitben.
Lauer Levente