Szalvátor nővérek Kongregációja

A Szalvátor nővérek logója

A Szalvátor nővérek logója

Áthatva a gondolattól, hogy az emberiségnek milyen nagy szüksége van arra, hogy életet találjon és megismerje az egyedül igaz Istent és akit Ő küldött, Jézus Krisztust, Keresztről nevezett Ferenc Jordan és Apostolokról nevezett Maria, Therese von Wüllenweber 1889-ben megalapította a Szalvátor Nővérek Kongregációját (Isteni Üdvözítő Nővérei).
Jordan atya minden vágya az volt, hogy mindenki megismerje Istent, és így teljes életet élhessen. 1880-ban Jordan atya több hónapot töltött a Szentföldön. Feltehetően július 4-én, a Libanon hegyén megrázó lelki élményben volt része. Amint végigtekintett a Szentföldön, egyszerre tudatára ébredt annak, hogy szerte a világon milyen nagy a vallási ínség; és mélyebben, mint valaha, a lelkébe hatoltak az írás szavai:
„Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)

Szalvátor nővérek

Szalvátor nővérek

Célja az volt, hogy az egyházi és társadalmi életet megújítsa. Ez a gondolat abban a korban még túl merész és új volt, ezért elképzelésének csak egy részét tudta megvalósítani.
Jordan atya már kezdettől fogva széles látókörre tanította a nővéreket. Mindenkit ez a szellem hasson át. Egyetlen célt tűzött ki a nővérek elé: „mindenkivel megismertetni Jézus Krisztust.” Ezért gaz­dagok és szegények, hívők és nem hívők közé egyaránt el kell menniük. „Vállaljanak el bármilyen feladatot” Isten dicsőségét és a lelkek üdvösségét szem előtt tartva. Kezdettől fogva nem ragaszkodott kizárólag egyetlen apostoli tevékenységhez.
Mária anya és a nővérek ebben a szel­lemben válaszoltak mindennemű szük­ségre.
A közösség gyorsan növekszik. Két év múlva 1890-ben három missziós nővért küldenek Indiába, 3 évvel később 5-en mennek Equadorba, hogy „minden emberrel megismertessék a világ Üdvözítőjét”. A Kongregáció nemsokára Európá­ban, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában is elterjedt.
Kezdetek Magyarországon

Szalvátor nővérek

Szalvátor nővérek

Magyarországra az első két Szalvátor nővér1899-ben érkezett Rómából. Angyalföldön, a főváros legszegényebb negyedében telepedtek le. Az első időben egy szoba-konyhás bérlakásban éltek és ugyanott kézimunka tanítással gyűjtötték maguk köré a barakklakók gyermekeit, később elkezdték a hittan tanítását is.
Időközben több magyar lány csatlakozott hozzájuk, akiket megérintett a nővérek egyszerű élete a szegények között.
Rómából a rendi képzés után hazaérkeztek az első magyar fiatal nővérek. Lakásukat hamarosan kibővítették, így vasárnaponként már vallásos összejövetelt is tarthattak a gyermekeknek. Különórákat is adtak, hogy biztosítsák megélhetésüket. Betegápoló nővérek is érkeztek Rómából, akik házi betegápolást vállaltak.
1906-ban felépítették a Huba u. 6. szám alatt az első Szalvátor zárdát. A nővérek lakásán kívül óvodát, elemi iskolát, majd polgári iskolát is nyitottak.
Budapesten 1927-28-ban felépült a Huba u. 7/9. szám alatt az új iskola, a Szalvátor Leánynevelő Intézet, ahol 1929 szeptemberétől a már 1906-tól működő iskolatípusok mellett megnyitották a kereskedelmi szaktanfolyamot, a felső­ke­res­ke­del­mi iskolát, a tanítónőképzőt és a líce­umot.
Az ország területén több kórházban és egészségházban dolgoztak, mint betegápolók. Egyházi intézményekben, plébániákon háztartási feladatot, templomi szol­gálatot, kántorkodást, egyházközségi munkát és házi betegápolást végeztek.
1948-ban az államosításkor az összes iskolából kitiltották a nővéreket. A Szalvátor Intézet ekkor 1500 növendéket számlált, ebből 200 bentlakó volt az internátusban. 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása következtében 242 Szalvátor Nővérnek 21 intézményt kellett elhagynia. A pedagógus nővérek az élet legkülönbözőbb területén helyezkedtek el: plébániákon kántori, irodai és pasztorációs munkát végeztek, háztartási és gyári munkát kellett vállalniuk. A betegápolók, mint civil dolgozók, el tudtak helyezkedni kórházakban és rendelő intézetekben.

Szalvátor nővérek

Szalvátor nővérek

A tartomány megújításának gondolata, egy nemzetközi fiatalokból álló közösséggel való újrakezdés lehetősége 2005-ben kezdett formát ölteni.
Rendünk római elöljáróinak felkérésére három nővér érkezett Magyarországra. Anna Maria Pełka Lengyelországból és Jyothi Jampana Indiából, a magyar származású Moser Erika 2007 nyarán csatlakozott hozzájuk az osztrák tartományból.
A közösség Szegeden kezdte meg közös apostoli tevékenységét. Munkájuk mellett, aktívan bekapcsolódtak az Újszegedi plébánia életébe.
Lelki életünkben fontosak a közös imák, a szentmise, a szentségimádás és a Szentírás olvasása. Hasonlóan a legtöbb családhoz kis közösségben élünk. Napunk nagy részét munkával töltjük, egyházi ill. világi munkahelyen, lehetőség szerint ki-ki a végzettségének megfelelően.
Közben Istenre figyelve igyekszünk korunk kihívásaira választ találni, gyógyító találkozásokban jelen lenni embertársainkkal, és reményt vinni a testi-lelki szükségben szenvedőknek.
Felgyorsult világunkban külön figyelmet fordítunk a reflexióra és a közösségi megosztásokra, de szakítunk időt a kikapcsolódásra és a pihenésre, közösségileg és egyénileg is.
A körülöttünk élők mellett természetesen ápoljuk kapcsolatunkat a magyarországi idős nővéreinkkel.
Nemzetközi szinten pedig számos pro­jektben működünk együtt a szomszédos országok fiatalabb nővéreivel.
Jelenleg Budapesten és Szegeden élünk. Az idős nővérek pedig egyházi otthonokban imádsággal kísérnek bennünket, hogy életünkkel mindinkább tanú­sá­got tegyünk Isten gyógyító szeretetéről.

Moser Erika SDS