Hirdetések az évközi 28. vasárnapon (okt. 11.)

  • Most hétvégi perselygyűjtésünket a templom további felújítására fogjuk fordítani.
  • Somlai atya távolléte miatt a jövő heti miserend megváltozik! Kedden este 6 órakor igeliturgiát tartunk, szerdán és csütörtökön pedig a szentmise este fél 7-kor kezdődik. A rózsafüzér ájtatosságok időpontja ehhez igazodik, tehát szerdán és csütörtökön háromnegyed 6-kor fognak kezdődni. A többi napokon a szokott időben negyed 6-kor, illetve vasárnap délután 4 órakor kezdődnek.
  • Hétfőn délelőtt 9 órától a tanúságtevők nyugdíjas csoportjának összejövetele lesz a plébánián.
  • Szerdán a bibliaóra elmarad.
  • Szombaton délután 4 órától este 7-ig szüreti bált tartunk a gyerekeknek a plébánián.
  • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára.
  • Megérkezett „Az öreg plébános levelei” könyv, amely a nagyobb nyomdai kedvezmény miatt 1.300 Ft-ért megvásárolható a sekrestyében.
  • Sírkőszentelési kéréseket a temető irodáján kérjük bejelenteni. A lejárt sírhelyek megváltását a Malina családnál, a Kossuth utca 13. alatt lehet intézni.
  • Ma Nagytarcsán ½ 12-kor szentmise lesz.