Napközis tábor a plébánián

Napközis tábor - 2015

Napközis tábor – 2015

Ezen a nyáron is két hétig hangos volt a plébánia udvara a táborozó gye­rekektől. Két turnusban 65-65 gyerek a se­gí­tő diákok, és felnőttek, nagy öröm­mel voltunk együtt, és jól éreztük ma­gun­kat.

Napközis tábor - 2015

Napközis tábor – 2015

A nagy hőségben jó volt az uszo­dában való fürdőzés, és még a kirándulás sem maradt el, amit az Erzsébet park fái­nak árnyéka tett kellemessé. Idén nem bib­liai történetekről elmélkedtünk, de Jé­zus tanítását követve a szeretetről és a szeretet parancsához kapcsolódó történe­tekről hallottak a gyerekek. Az utolsó napon nagyon jól sikerült az akadály­ver­seny, ahol a gyerekek ügyesen oldották meg a feladatokat. A tábor fénypontja a táborzáró szentmise volt, amit Somlai atya és Kiss Dávid diakónus tartottak. Kö­szönet érte! Hiszem, hogy a gyere­kek­nek emlékezetes marad ez a hét! Kö­szö­net jár Tomecz Róbert kántor úrnak is, hogy eljött és a szentmise végén a gyerekeknek olyan lelkesen játszott és énekelt. Jól sike­rült a vetítés és az agapé is, amit a szülők által hozott sütemények tettek édesebbé.

Napközis tábor - 2015

Napközis tábor – 2015

Hálás köszönet azoknak a szülőknek, akik munka után vállalták a takarítást és azoknak, akik anyagiakkal, gyümölccsel, írószerrel, játékkal támogatták a tábor megvalósítását. Köszönet jár minden segítőnek, akik a szabadidejüket áldoz­ták a gyerekekért. Isten fizesse meg minden­kinek a jóságát!

Mátyás Ilona táborvezető

napkozis_tabor_02k

Napközis tábor - 2015

Napközis tábor – 2015

Fotó: Bíró Ildikó és Dohány-Méhes Anita