Szent Kereszt felmagasztalása + imanap

Bukóc Szent Kereszt

Bukóc Szent Kereszt

A jeruzsálemi Szent Sír templomot azon a napon (szeptember 14.) szentelték föl, amikor 326-ban Szent Ilona császárné a Szent Keresztet megtalálta. A templomszenteléskor a felmagasztalás az ünnepélyes imádásra való kihelyezést jelentette. „Amint felmagasz­tal­ta Mózes a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Ember­fiát is” jósolta Jézus (Jn 3,14). A rézkígyó ugya­nis a Szent Kereszt előképe volt Mózes korá­ban. 1960 óta ez a nap a keleti egyházakban és nálunk is egységesen a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. (Keleten a Szent Keresztnek több ünnepe van, mi római katolikusok viszont korábban a megtalálást ünnepeltük e napon.) Az örmények ezért is Szent Jel-nek nevezik és világszerte sok templomuk viseli ezt a nevet.

Diocletianus idejében dühöngött Ró­mában a keresztényüldözés. Ezt követte aztán a konstantini fordulat: „E jelben győzni fogsz.” Ez a felirat szerepelt Nagy (Szent) Konstantin császár látomásában a sorsdöntő csata előtt, amely akkor eldöntötte a Római Birodalom sorsát. A győzelem után ennek hatására fogadta el a milánói ediktumot (313), amely a többi vallással egyenjogúvá tette a kereszténységet, véget vetve a birodalomban a keresztény­ül­dö­zés­nek. Nem tudjuk elkép­zel­ni, hogy ennek milyen hatása lehetett a több, mint negyed évezredes vérengzés után.

Ma megint ott tartunk, hogy embereket, különösen keresztényeket nyilvánosan lefejezni, ke­reszt­re feszíteni a világ egy részén nem bűn, sőt meghirdetett állami program és gyakorlat. De az ígéret ma is érvényes: a kereszt jelének végső győzelme nem lehet kétséges.

Kapisztrán Szent János vándorprédikátor (Ca­­pestrano, 1386 – Újlak, 1456) keresztes hadjáratot hirdetett a törökök által fenyegetett Magyarországon és keresztény államunk ennek is köszönhetően hosszú időre megszabadult a hódítóktól (Nándorfehérvári győzelem, 1456). Itt az ideje, hogy közbenjárását kérjük: szabaduljon meg az emberiség ettől a valóra vált rémálomtól és hazánk sohase kerüljön ezeknek a terroristáknak a kezébe!

Szám László dr. (kép: Bukóc)

Ezen a napom Országos imanapot tartunk az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek

A Szentatya által a tavalyi évben meghirdetett imanaphoz hasonlóan Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral egyetértésben szeptember 14-re, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére országos imanapot hirdet „Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek”. Kérik a híveket, hogy aznap minden szentmisében közösen imádkozzák el az alábbi – egy iraki keresztény testvérünktől kapott – imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

Mindenható Mennyei Atyánk!

Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.

Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.

Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.

Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.

Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.

Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen

Miatyánk, Üdvözlégy.