Nagycsütörtök

A lábmosás szertartása

A lábmosás szertartása

A szenvedésre induló Jézus búcsúestje övéivel, melyre örök idők óta készült, és ezen az estén adta át bú­csú-ajándékait. Mennyi minden törté­nik ezen a napon.
Délelőtt a székesegyházakban a püspök az egyházmegye papjaival ünnepélyes olajszentelési misét mutat be, ahol megszenteli a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél, templom­szentelésnél használatos szent olajokat és a krizmát.
A liturgia egyik legszebb szertartása, de mivel sajnos munkanap van, ezért nagyon kevés embernek adódik az a lehetőség, hogy ezen részt vegyen, de jó lenne, ha egyszer mindenki részt tudna venni rajta. Ezen a szentmisén a papság megújítja a szenteléskor tett papi ígéretét.
Régen ezen a napon történt a nyilvános bűnökért vezeklők kiengesztelődése, feloldozása, visszafogadása is, ez emlékeztessen minket arra, hogyha még nem végeztük el a húsvéti szentgyónást, akkor minél előbb tegyük meg.
Áhítattal készülődjünk testvérek! mondja a mai kezdőének (Ho 79) mintegy felszólítás az imádságos áhítatra, és ama titkos estére, amikor Jézus megalapította az oltáriszentséget. A miseruha színe fehér vagy arany. Az esti szentmise szokásosan kezdődik és a glóriáig minden a megszokott módon történik. Ámde amikor a pap vagy a kántor beénekli a dicsőséget, a templomban megszólalnak a harangok, a csengők és fényesen megzendül az orgona, amelyek kb. egy percig szólnak, ezu­tán a csengők elhallgatnak, de a ha­rangok és az orgona a dicsőség éneklése alatt még szólnak! Miután elénekeltük a Glóriát, a harangok és az orgona elhallgat, és egészen húsvét éjszakáig már nem is szólalnak meg! A szentmise az igeliturgiával folytatódik, ahol szép zsoltárokat énekelünk.
Sok templomban ezután egy szép szertartás következik, a lábmosás szer­tartása.
A szentmise ezután a szokott módon folytatódik egészen az áldozás végéig, de itt már egész másként fejeződik be. Az átváltoztatás alatt a megszokott csengő nem szól, helyette kereplőket használnak. Az áldozás utáni könyörgés után az oltáriszentség nem kerül vissza a tabernákulumba, hanem egy külön helyre teszik. (Ahol ez megvalósítható – pl. Váci székesegyház – egy külön kápolnába viszik el.) A szentmise végén nincs áldás, de ekkor kezdődik a virrasztás, és oltárfosztás is van, amikor is az oltárt megfosztják díszeitől. Ezek azt jelképezik, hogy Jézus az utolsó vacsora után kiment tanítványaival az Olajfák hegyére, ahol érettünk vérrel verejtékezett, és később elfogták.

Tomecz Róbert kántor