Virágvasárnap

Barkaszentelés

Barkaszentelés

A nagyhét és a húsvét az egyházi év szíve, középpontja. A nagyheti liturgia rendjét a szertartáskönyvek és az énekeskönyvek határozzák meg.
Ezeket a szertartásokat általában minden szentmisén átéljük, (akár nagyböjt van, akár húsvét, stb.) de sajnos sokan nem veszik észre, hogy mikor valósul meg a szentmise fo­lya­mán. Sokszor csak megszokásból min­den különösebb gondolat nélkül énekeljük el az aznap előírt énekeket. Minden kötelező ünnepnek megvannak a szebbnél-szebb énekei, melyeket elsősorban a Hozsanna imakönyvben, és az Éneklő Egyházban lehet megtalálni, de más énekeskönyvekben is megtalálhatók.
Mivel ezekben a napokban ünnepeljük hitünk legnagyobb titkát, ezekről szeretnék néhány gondolatot meg­osztani az olvasókkal.
Virágvasárnap
Ez a nap nagyböjt 6. vasárnapja, de már komolyan figyelmeztet minket a közelgő nagy titok ünneplésére. Már csak 6 nap van hátra húsvétig.
Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy az Úr bevonul Jeruzsálembe, és mi is elkísérjük őt azon az úton, a szenvedés útján. Szent színjáték játszódik le előttünk, melynek azonban nemcsak nézői, hanem szereplői is vagyunk. A miseruha színe ezen a napon már piros színű. A kezdő énekben is már elébe megyünk Megváltó Királyunknak, ha nem is pálmaágakkal, de barkákkal és örömteli énekszóval, körmenetben me­gyünk be az Úr házába (Ho 77, ÉE 82). Ezt az ünnepet máskor az átváltoztatás előtt éljük át a szentmisében, amikor ezt énekeljük:
Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében!
A szentmise következő részében már Jézus szenvedésének történetét a passiót éljük át, melyet sok helyen énekkarok előadásában lehet meghallgatni. („A” évben Szent Máté, „B” évben Szent Márk, „C” évben Szent Lukács evangélista írása szerint.) Utána a szentmise a szokásos módon folytatódik.

Tomecz Róbert kántor