Imádság újév napjára

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

Újév napja a katolikus naptárban Szűz Máriának, Isten anyjának ünnepe. Ebből az alkalomból érdemes idézni Nareki Szt. Gergely imakönyve nyolcvanadik könyörgésének bevezető részét:

Annyi reménytelenség, / Borzasztó kétségbeesés, / Rémítő szörnyűségek és isteni harag után most / Fájdalomtól megkínzott lélekkel / Könyörgök hozzád Istenanya, / Emberiség angyala, ember-formájú kerub, égi királynő, / Tiszta, mint a levegő, szeplőtelen, mint a fény, / Homálytalan, mint a magasban a Nap, / Magasztosabb, mint a szentek szentjének hajléka, melynek földjét tilos volt megtaposni, / Tiéd az áldott ígéret, lélegző Éden, / A halhatatlan Élet tüzes karddal védett fája, / Akit a magasságos Atya megerősített és oltalmaz, / Akit előkészített és ragyogóvá tett a rád szállott Szentlélek nyugalma, /

Akiben mint tabernákulumban lakott megigazulásodra a Fiú, / Az Atya Egyszülöttje, és a te szülötted, / Születése által  Fiad és a teremtés által a mi Urunk, / Folt nélküli tisztaságoddal együtt szeplőtelen jóság, / Ártatlan szentségeddel együtt gondoskodó közbenjáró!

Fogadd el ezt a fohászt tőlem, aki megvallak téged, / Neked ajánlom / Hozzád intézett korábbi himnuszom szavaival  együtt / A nagy Istennek ajándékozom, mint a sajátodat. / Sződd bele boldog és tömjénes imádságodba egy bűnös keserű sóhajait / És egyesítsd vele, / Aki az áldás gyümölcsének életfája vagy, / Hogy mindenkor segítséget kapjak tőled és jótetteid által, / És oltalmat találva tiszta anyaságod fényében / Fiadnak és Uradnak, Krisztusnak éljek.

Szám László fordítása