Családi farsang Nagytarcsán

A főszervezők

A főszervezők

A statisztika olykor meglepő, ugyanakkor elgondolkodtató számadatokról tájékoztat bennünket. Jelen esetben a legutóbbi népszámlálás nagy­tarcsai adatainak elemzésekor kiderült, hogy Nagytarcsa lakosságának vallási össze­­tétele a közelmúltban erőteljesen megváltozott. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a néhány év alatt Nagytarcsára települt római katolikus családok a görög katolikusokkal együtt – a számarányokat tekintve – több­ségbe kerültek a falu ko­ráb­bi többségét alkotó tős­gyökeres evangélikusok­hoz képest.

Közülük sokan természetes módon régi lakhelyük vallási közösségeiben élik meg hitüket, amennyiben ezt a távolság lehetővé teszi. A távolabbról érkezők a helyi közösséggel próbálnak kapcsolatot teremteni. Ezt az igényt, illetve adatot felismerve született meg a gondolat Rónai Pálné Krisztina részéről, aki családjával szintén néhány éve költözött Nagytarcsára, hogy az eddigi – már hagyományosnak mondható – őszi családi találkozókat bővítsük ki más jellegű közösségi alkalmakkal. A gondolatot megbeszélés követte, és Görbe József plébános atya biztatásával sikerült megszervezni az első nagytarcsai katolikus családi farsangot, melyet 2014. február 21-én, pénteken tartottunk meg a községi Táncsics Mihály művelődési házban. A szervezők már előző nap farsangi díszbe öltöztették a termet, az alkalomra pedig szépen megterített asztalokkal várták a közösséget. Vendégünk volt Görbe József plébános- és Somlai József nyu­gal­mazott plébános atya.

Plébános atya köszöntőjében elmondta, hogy az örvendetes létszámgyarapodás fela­datokat is jelent mindannyiunk számára. Először is igyekezzünk erősíteni kapcsolatainkat egymással, majd igyekezzünk megtalálni azokat, akik igénylik a lelki közösséget, de még nincsenek a látókörünkben. Az atya örömének adott hangot abban a vonatkozásban, hogy ezen az első farsangon ilyen szép számmal voltunk jelen. (Hozzávetőlegesen legalább ötvenen lehettünk) Elmondta abbéli elképzelését is, hogy szeretné, ha ebből a farsangi összejövetelből is hagyomány válna. Bátorított minket arra, hogy igyekezzünk rendszeres programokat szervezni a helyi igények, lehetőségek figyelembevételével.

Ennek jegyében rövid egyeztetés után plébános atya már be is jelentette a következő közösségi eseményt, melyet a beszámoló alatt hirdetményként közlök.

Ezt követően nagy vidámságot keltett a gyerekek farsangi jelmez bemutatója. A gyerekek a továbbiakban nekik összeállított vetélkedővel, játékkal, kézműves foglalkozással tölthették az időt Mátyás Ilonka hitoktató vezetésével. A felnőttek háttérzene mellett beszélgethettek, ismerkedhettek, miközben finom szendvicsekkel, süteményekkel csillapíthatták éhségünket.

Ritka élmény volt látni- és tudni magunk körül azt a sok gyereket és fiatalt – karonülő csecsemőtől a gimnazistákig – akik jelenlétükkel nyüzsgő életet varázsoltak körénk.

Szép élmény volt mindannyiunk számára ez a farsangi találkozó. Reméljük lesz folytatás egyéb programok beiktatásával is!

Külön köszönettel tartozunk a program szervezőinek: Rónai Pálné Krisztinának, Krantzné Ágnesnek és Simon Andreának, akik a szervezés mellett a terem feldíszítését, előkészítését is végezték; Mátyás Ilonka hitoktatónak; Nagytarcsa Község Önkormányzatának a művelődési ház használatáért; és mindazoknak, akik süteménykészítéssel, vagy egyéb segítséggel hozzájárultak farsangi összejövetelünk megtartásához.

Farkas István
(Fotó: Lauer Tamás)

Március 28-án, pén­te­ken 17.30-kor keresztutat tartunk a nagytarcsai Bosco Szent János-temp­lomban egyházközségünk családjainak részvéte­lé­vel. A keresztút után szent­mise lesz.