Indián mese

A két farkas

A két farkas

A cseroki-indián nagypapa magyarázza unokáinak, hogy milyen is az élet.

– Viaskodás folyik benne, kegyetlen viaskodás, ahol két farkas verekszik. Az egyik farkas a félelmet, a ha­ra­got, az irigykedést, a szomorúságot, a sajnálkozást, a kapzsiságot, a gőgöt, az önsajnálatot, a bűnt, az alacsonyabb­rendűséget, a hazugságot, a büszkélkedést és a felsőbbrendűséget testesíti meg. A másik pedig az örömet, békességet, szeretetet, reményt, a testvéri osztozást, szerénységet, alázatot, kedvességet, jószívűséget, barátságot, bőkezűséget, igazságot, kö­nyö­rületességet és a hitet képviseli. Ugya­nilyen viaskodás folyik bennetek is, meg mindenki másban.

A gyerekek elgondolkoznak, majd az egyikük megkérdezte:

– Nagypapa, melyik farkas fog győzni?

Az öreg indián csendesen válaszolt:

– Az, amelyiknek enni adsz!

Indián mese