A hónap szentjei – január 2.

Szent Vazul és Szent Gergely

Szent Vazul és Szent Gergely

Új rovatunkban hónapról-hónapra kevésbé ismert szenteket szeretnénk megismertetni Olvasóinkkal.

Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító valószínűleg 330-ban született, a cezáreai Kappadókiában. Neve eredetileg görögösen Bazileiosz. Családjában hat szent is volt: édesapja, édesanyja (Emmélia), nagyanyja valamint testvérei: Makrina, Gergely és Péter. Apja a város jó nevű ügyvédje, szónoka volt. Vazul Konstantinápolyban, majd Athénban tanult, itt ismerkedett meg kiváló barátjával, későbbi társával, Nazianzi Gergellyel. Húszéves elmúlt, amikor megkeresztel­ke­dett. Keresztségét olyan komo­lyan vette, hogy szerzetbe akart vonulni. Meglátogatta az akkoriban már virágzó szerzetes közösségeket Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban. Hazatérve megalapította a bazi­li­ta rendet, a bensőségesebb, közös élet­re vágyók számára. Ő maga példát mutatott társainak, a liturgiában, a közös munkában, a tanulásban és az önfegyel­me­zés­ben. Küzdött az arianiz­mus el­len. 364-ben pappá szentelték Vazult, majd 370-ben Cezárea püspökévé lett. Az ariánussá lett császár Vazult is meg akarta nyerni a tév­ta­ní­tásnak, küldötte, Modesztusz azonban nem tudta őt megnyerni. Vazul püspök 379. január 1-jén halt meg.

Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító 330-ban született Nazianz mellett, apja a keresztény közösség püspöke volt. Athénban tanult, itt ismerkedett meg Nagy Szent Vazullal (Bazileiosz). Tudása gyarapítása érdekében sokat utazott. Barátját, Vazult még a remeteségbe is követte. 361-ben pappá, majd 372-ben püspökké szentelték. Kitűnően küzdött az ariánusok ellen. 381-ben Konstantinápoly püspökévé választották. A széthúzások miatt le kellett mondania és visszatért Nazianzba. 389. vagy 390. január 25-én halt meg. Írásai, levelei és versei az ókeresztény irodalom értékes darabjai. Kiváló tanítása és ékesszólása miatt „Teológusnak” is nevezik.

A keleti egyház mindkét szentje messze időkre megvilágította a keresztény hitet. Társak voltak az igazság kutatásában, a szentségre való törekvésben, egyenlők a püspöki méltóságban, és most a megdicsőült szentek között is társak.

További részletes életrajzuk: http://www.katolikus.hu/szentek/0102.html és

http://www.katolikus.hu/szentek/0102-8.html

Katolikus naptár