Új tervek a plébánián

A Simándy Általános iskolában évtizedes hagyományai vannak a katolikus hittan oktatásnak. Az elmúlt években heti két hittanórán vehettek részt a gyermekek. Ebben a tanévben ez változni fog és heti egy iskolai hittan lesz.

Mellette szeretnénk a második találkozás lehetőségét is megtartani, de ezt a plébánián.

A gyermekeket a délutáni fog­lal­ko­zások végeztével 3 órakor a hitoktatók a plébániára kísérnék, ahol több féle programot kínálnánk fel a közösség építésére, baráti kapcsolatok erősí­té­sé­re.

Terveink között szerepel:

• kisebb színdarabok betanulása és előadása,

• rendszeres foci-bajnokság,

• kézműves foglalkozás,

• gyermekkórus,

• kisebb zenekar létrehozása.

Segítséget szeretnénk nyújtani a korrepetálásban is, amelyik gyermek­nél ezt a szülő szükségesnek érzi. Át­néz­nénk a házi faladatot, illetve gya­korolnánk, pl. az olvasást, számolást.

A plébánia udvara és közösségi helyiségei sokféle játékra alkalmasak.

Szeretnénk, ha a szülők élnének a fel­kí­nált lehetőséggel és támogatnák a gyer­mekek hasznos délutáni időel­töl­té­sét.

Plébániai hittan időpontjai: kedden 15-17-ig 1. osztály és 4. osztály. Szerdán 15-17-ig 2. osztály és 3. osztály. Pénteken 14-16-ig felső tagozat.

A tárgyi lehetőségeink adottak, hogy a fenti tervek megvalósulhas­sa­nak, szép, tágas közösségi helységeink vannak. Amire szükségünk lenne, az az idejét, türelmét, tapasztalatát szí­ve­sen odaadó felnőtt segítő. Naponta le­ga­lább 2-3 testvér, aki a hitoktatók se­gítségére lenne, akár a felügyelésben, akár foglalkozásvezetésben, korrepe­tá­lás­ban.

Aki kedvet érez a feladathoz, az keres­se meg a hitoktatókat személye­sen!

Méhes Zsuzsanna és

Mátyás Ilona hitoktatók