Élő rózsafüzér

Zarándokok

Zarándokok

Rózsafüzér zarándoklaton voltunk a hittanos gyermekekkel és szüleikkel. Minden év májusában megrendezik a Budapestet körülölelő élő rózsafüzér zarándoklatot. Hévvel utaztunk Gödöllőre és a Szentháromság templomnál csatlakoztunk a zarándokok csoportjához. Innen gyalog jöttünk Kerepesre énekelve, imádkozva ha­zán­kért, Budapestért és a saját tele­pü­lé­sün­kért. Gyönyörű időnk volt, nagyon szép tájakon vitt ke­resz­tül az utunk. Még egy el­ső osztályos kislány is végig gya­lo­golta az utat a nagymamájával és ők Máriabesnyőről indul­tak, így 21 km-t tettek meg.

Jövőre mi újra útra kelünk, várjuk a zarándokolni szerető testvéreket! M.Zs.