Szent Péter esernyője Kistarcsán

Eőry Ajándok főorvos mutatja be a média érdeklődőinek

Dr. Eőry Ajándok főorvos mutatja be a média érdeklődőinek

December 29-én ünnepi szentmise keretében áldotta meg Bíró László tábori püspök és Katona István egri segédpüspök számos hívő jelenlétében a templom mögött található Élet-kápolnát. Ebben egy befogadó üvegszekrény és mózeskosár található, amelybe a Szűzanya oltalmába Szent Péter esernyője alá névtelenül elhelyezheti újszülöttjét a nehéz helyzetben lévő édesanya. A riasztóberendezés pedig azonnal jelez a templom védelmét is ellátó Pestor szolgálatnak, akik négy percen belül kiérnek és a kórház újszülött osztályára juttatják a csecsemőt.

Dr. Eőry főorvos levele

Dr. Eőry főorvos levele

Az országban elsőként nálunk a kis­tarcsai plébánia vállalja fel egy nem kívánt gyermek befogadását, és szerető családhoz történő juttatását. A programot később az egész Kárpát-medencére kiterjesztenék.

A „Szent Péter esernyője program” Dr. Eőry Ajándok népegészségügyi programjának része, amely megoldást biztosít a kényszerhelyzetben lévő, elkeseredett, leendő édesanyák számára.

Korábbi előzményként részletet idézek Eőry főorvos úr 2011. májusában Bíró püspök atyához írt leveléből: Napi hír, hogy május 5-én halott csecsemőt találtak Óbudán a szemét közé rejtve. Az ország jelen szörnyű erkölcsi állapotának javításában a római katolikus egyház részéről megfontolandó lépésként terjesztettem elő a következőt. A nemkívánatos gyermek, az élete, sorsa számára megfelelően érkezhetne ebbe, a számára kegyetlen világba, ha a Katolikus Egyház plébániái tárgyi program keretében meghirdetnék, hogy örömmel befogadnak eldobott gyermekeket. A gyermek további sorsát, beleértve a sürgősségi egészségügyi vizsgálatát, megfelelően rendezni kell, de ez már az állami intézményekkel összefogásban kellene, hogy történjen. Elképzelhető, hogy a gyermeket a plébános, mint „keresztszülője” figyelemmel kísérhetné élete alakulásában.(Teljes levél)

Szócska államtitkár levele az ünnepségre

Szócska államtitkár levele az ünnepségre

A szentmise elején Eőry főorvos úr felolvasta Szócska Miklós államtitkár december 27-én kelt levelét: Tisztelt Főorvos Úr! Köszönöm, hogy ismertette azt a nagyszerű kezdeményezést, amely a plébániájukon az elhagyott csecsemők oltalmazását szolgálja.

Ismeretes a demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása, az abortuszok nagy száma, így minden olyan kezdeményezés támogatást érdemel, amely az életre igent mond. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az édesanyának meg kell hoznia azt a nehéz döntést, hogy másokra bízza újszülöttje sorsát.

Befogadó-kosár

Befogadó-kosár

Ahogy a kórházakban elhelyezett inkubátoroknak, a plébánián felszentelésre kerülő befogadó kosárnak szimbolikus jelentése is van, amely nem más, mint megadni az újszülött gyermeknek a lehetőséget az életre…

További képek

Lauer Tamás