A megmaradás programja

Teremtésvédelem

Teremtésvédelem

Teremtőnk az ember Édenkertből való száműzetése után sem fordult el az emberiségtől, hanem olyan természeti javakkal (környezet) látta el, melyek birtokában képes fenntartani evilági életét. Ezeket azonban abból a célból kaptuk, hogy szorgalmas munkával megalapozzuk anyagi létünket és nem annak a korlátlan tékozlásnak játékszeréül, amit napjainkig tapasztalunk. A parancs népesítsétek be a Földet azt is jelenti, hogy utódainknak olyan állapotban kellene továbbadni ezeket a javakat (termőföld, energiaforrások, egészséges ivóvíz), hogy az ő fennmaradásukat is biztosítsák.

A múlt században a Római Klub nevű testület első jelentése megdöbbenést váltott ki a világban környezetünk állapotát illetően. Erre egy „szelídített” változatot dolgozott ki, megalapozva a fenntartható fejlődés alternatíváját.

Azóta világunk ökológiai állapota új szakaszába lépett, javulás helyett az elmélyülő válság mind kézzelfoghatóbb jeleit mutatva. A világkongresszusok (pl. a montreáli) teljes kudarccal vagy legfeljebb felvizezett egyezményekkel zárultak, mert ezek mögül a gyakorlatban éppen a nagyhatalmak hátráltak ki, a világ legszegényebb országai pedig önerőből képtelenek érdemben foglalkozni velük.

Tudomásul kellene végre venni, hogy a fenntartható fejlődés ma már puszta fikció, csak arra alkalmas, hogy kábítószerként elaltassa a közvélemény és a technikai-gazdasági eszközök birtokában lévő intézmények figyelmét, ahelyett, hogy a veszélyek elhárítására összpontosítanának. Már maga a fogalom a probléma gyökerének félreértéséből származik, hiszen éppen a gazdasági társadalmi fejlődés fenntarthatatlansága idézte elő azt, amit legyőzni igyekezne. Az emberiség erkölcsi állapotának folytonos hanyatlása (világháborúk, népirtások, földrészek kifosztása, stb.) miatt a tudomány és technika minden vívmánya visszájára fordult. Így semmilyen körülmények között nem tartható fenn a fejlődésnek az a modellje, amely a jelenlegi fejlett civilizáció alapja, sőt belátható időn belül egy valóban fenntartható alternatíva feltételei sem teremthetők meg.

Egyetlen kiút lehetséges az ökológiai csapdából: ki kell dolgozni a megmaradás programját.

Le kell bontani a fogyasztói társadalom népbutító ideológiáját és azt a monstrumot, amelyet létrehozott. Ez a szörnyszülött a társadalom óriási parazitájává vált. Sokat fel kell adni azokból a képzelt és tényleges vívmányokból, amelyeket az emberiség elért. Nem tartható fenn semmiféle luxus-szintű fogyasztás, sőt a közlekedés, ipar és kereskedelem, de még az információs rendszer mostani formája sem (a ráfordítással arányosan kiaknázható energiakészlet, ivóvíz- és tápanyagforrások hatalmas pazarlása, stb.). A tudományos kutatás és fejlesztés legfőbb célja csak egy emberbarát életforma megalapozása lehet. Nevezetesen: a fajok genetikai sokszínűségének megőrzése, az újratermelődő energiaformák tényleges hasznosításának túlsúlya, a környezetszennyezés felszámolása, az általános éhínség kibontakozásának és következményes világjárványok megelőzése.

Ennek feltétele a társadalom hatalmas sebeinek gyógyítása: a szükséges anyagi forrásokat a fegyverkezésre, háborúkra, reklám-költségekre, választási csatákra fordított óriási összegekből kellene fedezni. A világ és az egyes társadalmak békéjének megteremtése ma sajnos mind elérhetetlenebb ábrándnak tűnik.

A teremtett javak elherdálása után újakra várni a csodavárás kategóriájába tartozik. A keresztény gondolkodás azonban a természet törvényei és a bibliai isteni törvények tiszteletben tartására épül és nem a csodavárás az alapja.

A világszolidaritás programját magyar jezsuiták a 60-as években kidolgozták és Dombi József, Rózsa Elemér atyák és társaik akkoriban kemény börtönbüntetést is szenvedtek érte (legalábbis ez volt a „vádpont”, fennmaradt írásaik sajnos mára nem érhetők el) ez etikai alapja lehetne egy ilyen vállalkozásnak. A Szentírás szeretet-parancsa azonban világosan követel egy ilyen összefogást és már hazai keresztény ökológusok is sürgetik ennek megvalósítását.

Dr. Szám László