Patrona Hungariae iskola

A rend logója

A rend logója

Most induló sorozatunkban a budapesti Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt mutatjuk be.
Az intézményt a Boldogasszony Iskolanővérek rendje tartja fenn, (2011 júliusáig Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek) mely közel 150 éves múltra tekint vissza, s mely rendnek a nevelés minden területén, gazdag hagyományai vannak. A rend alapítójának, boldog Gerhardinger Mária Teréziának szándéka szerint az iskolanővérek az egész ember nevelésével foglalkoznak.
„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük őket arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” (Konstitúció 23. pont)
Az intézményben megtalálható:
– 6 osztályos általános iskola,
– 6 osztályos gimnázium csak lányoknak,
– 12 évfolyamos zeneiskola (más iskolák tanulói is jelentkezhetnek),
– nyelviskola (felnőttek részére is),
– diákotthon a gimnázium tanulói számára.

A gimnázium

A gimnázium

A Patrona Hungariae Gimnázium hatosztályos katolikus leánygimnázium. Az államosítás után, 1950 óta működik a Knézich utcában az iskolanővérek vezetésével. A rendszerváltozás előtti 40 éven át értékmegőrző szerepe felbecsülhetetlen volt. Az akkori nyolc katolikus iskola között a hatalom csak két leánygimnázium működésére adott lehetőséget: ezek egyike volt a négyosztályos, két-két párhuzamos osztállyal működő, limitált létszámú leányiskola. 1993 óta hatosztályos rendszerben tanítanak – most már heti ötnapos munkarenddel.
A gimnázium célkitűzése, hogy tanítványait emberségükben, magyarságtudatukban és kereszténységükben a felnőttségig elvezesse. A nyiladozó személyiségeknek olyan munkatársi és diáktársi környezetet kínálnak, amelyben minden segítséget megkapnak a fenti cél eléréséhez. Az iskola minden felsőfokú intézményre felkészít, különös gonddal nyelvekből, de egyéb – humán és reáltárgyakból is – sikeresek tanítványai. A diákok szép sikereket érnek el országos versenyeken, diákszimpóziumokon, az iskola ettől a tanévtől Tehetségpontként is működik. A tanulók 60 %-a Budapest egész területéről, 40 %-a vidékről kerül az iskolába. Vidéki tanulók közül sokan bejárók Budapest környékéről, akik távolabb élnek, azok a diákotthonban kaphatnak elhelyezést, ahol módjuk van a harmonikus közösségi élet, a barátság, az összetartozás megtapasztalására és megvalósítására.
A hat évfolyamos gimnáziumot hat évfolyamos általános iskolával bővítették az 1995/96-os tanévtől. Az elemi iskolában kislányok és kisfiúk egyaránt jelentkezhetnek, az osztályok létszáma 20-25 fő. Az általános iskola megnyitásával folytatták a nővérek a rend hosszú időre megszakadt hagyományát. Ma is legfőbb feladatuknak tartják, hogy olyan keresztény embereket neveljenek, akik az élet minden területén megállják a helyüket.
Az általános iskola nevelési és oktatási programját a gimnáziumi követelmények szem előtt tartásával alakították ki. A 12 évfolyamon az életkorhoz és a személyi érettséghez szabják a feladatokat, a tananyagot és az elérendő szintet. Pedagógiai módszerük a szeretet, a türelem, a törődés, a figyelem, amely hatékonyabb nevelési eredményeket hoz, mint a siker- és teljesítmény-központú lélektelen módszerek.

Az udvar

Az udvar

A kisiskolás és a gimnazista diákok kölcsönösen gazdagítják egymást, a tanév során többször játszanak és ünnepelnek együtt. Mindkét iskolatípusban lehetőség van arra, hogy az intézmény pedagógusai komoly részt vállaljanak a magyar katolikus tanárképzésben, a tanárjelöltek gyakorlati képzésében.
Az iskolai és a kollégiumi nevelésben hangsúlyt kap a jó közösség formálása, a magyar nemzeti kincsek ismerete, értékelése, az igényes ünneplési kultúra elsajátítása. Ezt célozzák a kulturális, szabadidős és a lelki programok. A gyerekek néptánc-oktatásban részesülnek, korosztályonkénti kórusokba jelentkezhetnek, ünnepségek alkalmával színdarabokat adnak elő, a gimnazista lányok tánciskolába járnak a piarista fiúkkal. Közel 350 diák játszik valamilyen hangszeren (13 hangszer közül választhatnak) a zeneiskolában. Szülőknek előadásokat szervez az iskola, mely nagy segítséget nyújt a neveléshez, valamint minden hónapban megrendezésre kerül a „Hegedűs-Szalon”, melyen Hegedűs Endre Liszt-díjas zongoraművész az iskola jelenlegi művészeti igazgatója zongorázik és beszél zenetörténetről, zeneszerzőkről.
Szülők számára azért lehet jó választás ez az iskolaközpont, mert a kicsik iskolaotthonos rendszerben tanulnak, (reggel 8 órától délután négyig) tanítás előtt és után ügyeletet is biztosítanak. Mind az elemi, mind a gimnázium tanulói helyben járhatnak zene- és hangszeres órákra, sportfoglalkozásokra (úszás, röpi, kosár, torna, foci nem csak fiúknak), rengeteg féle szakkörre, külön nyelvórákra, így nem kell még többfelé hordani a gyereket munka után, az estéket a család együtt töltheti otthon.
Az iskola szeretettel várja a leendő elsős kislányokat és kisfiúkat az iskolára hangoló foglalkozásokra, valamint szüleiket a nyílt napokra. A foglalkozásokat keddenként fél 5-től fél 6-ig tartják. A most 6. osztályos lányok számára pedig a gimnázium szervez előkészítő foglalkozásokat szombatonként. Az előkészítő tanfolyamot magyarból és matematikából a gimnázium tanárai tartják.
Bővebb információt olvashatnak az iskola honlapján: www.patrona.hu