Mária Légió

Beszámoló a Mária Légió kistarcsai Rózsafüzér Királynéja praesidium[1] egyéves működéséről.

„A Mária Légió a katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti meg.” (XXIII. János pápa)

Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén alapította Frank Duff, Fr. Michael Toher dublini érsek és még néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az Egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus, világi lelkiségi mozgalom. Így hazánkban is újra működik 1989 óta.

Már megalakulásunk előtt is háttér-imádkozók voltunk, és minden templomi munkában közreműködtünk, de azóta aktívabban veszünk részt több feladatkörben is.

2010-ben alakultunk, és még abban az évben augusztus 9-én szentmise keretében hat fővel tettünk fogadalmat. Ma már kilencen vagyunk, hárman készülnek fogadalomtételre. Háttérimádkozóink száma tizenkettő. S bár sok tessze­rát[2] kiosztottunk, sajnos néhányan csak hébe-hóba veszik elő, annak ellenére, hogy a rózsafüzért naponta imádkozzák.

Mi, akik hetente találkozunk, valamennyien a Rózsafüzért Társulat és a Jézus Szent Szíve család tagjai is vagyunk, naponta imádkozzuk a rózsafüzért, az ima kilencedet nagypéntektől irgalmasság vasárnapjáig, a könyörgéseket, továbbá hétköznapokon is járunk szentmisére, s ezt követően mindig elimádkozzuk az „Ima hazánkért” című imát, kiegészítve még néhány imával. Részt veszünk februárban a kilencnapos lourdes-i ájtatosságon, májusban és októberben a Szűz Anyát dicsérő, és néki hálát adó litániákon. Keddenként du. 3 órakor templomunkban engesztelő imaórát tartunk hazánkért és a világ megmentéséért az áldozat rózsafüzér elimádkozásával.

Minden hónap első vasárnapján 3 órakor szentségimádást tartunk. Advent utolsó kilenc napján családoknál imádkozzuk a Szent Család vándor szobor és az Egyiptomba menekülő Szent Családot ábrázoló szentkép előtt a Szállást keres a Szent Család imádságokat, énekeket. Szent József ünnepén templomunkban egész napos szentségimádáson veszünk részt egymást váltva, hogy egy pillanatig se maradjon egyedül Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Bibliamagyarázó órákon és a felnőttek hittanóráján mélyítjük hitbeli tudásunkat. A nagyböjti szent időben péntekenként mise előtt keresztúton veszünk részt, valamint március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Gödöllőn az engesztelő imákon és szentmisén, továbbá még aznap a szomszéd faluban, Csömörön megtartott esti fáklyás keresztúti ájtatosságon is voltunk, melyet a meg nem született gyermekekért ajánlottunk fel. Tagjaink a Szentlélek-szemináriumot végzik Gödöllőn, mely még inkább összetartja, megerősíti közösségi életünket. Az ökumenikus imahéten részt vettünk a találkozókon, s mikor templomunkra került a sor, két alkalommal megvendégeltük a jelenlévőket.

Augusztus 20-án a Szent István-bazilika miséjén és a Szent Jobb körmeneten népviseleti ruhákba öltözve veszünk részt, ezzel is ápolva a hagyományokat. Minden évben december 8-án, akik csak tehetjük, a Hősök terén elimádkozzuk a rózsafüzért. A regia[3] üléseire, a Téli Iskolába is eljárunk. Szent Család-templomban az aciesen[4] is voltunk, s akik nem tudtak eljönni, azok a következő heti összejövetelünkön újították meg a a fogadalmukat.

Az Úrnapi körmenetre utat díszítünk, és egy sátrat mi készítünk a négyből. Lelkigyakorlatok szervezésében, és körmeneteken segédkezünk, részt veszünk rajtuk.

Adventi időben a hajnali misék után plébániánkon megvendégeljük a résztvevőket. Ha vendég atyák vagy előadók érkeznek városunkba, saját készítésű étellel, itallal, süteménnyel kínáljuk meg őket. Tagjaink takarítják és díszítik a templomot, a ministráns ruhákat karban tartják, mossák, vasalják. Betegeket látogatunk otthonaikban és a kistarcsai kórházban. Székelyföldre szegény családokhoz ruhaneműt és tartós élelmiszert személyesen viszünk ki, így biztosan a rászorulókhoz jut el az adomány. Munkánkkal a Kistarcsai Kulturális Egyesület, valamint a karitász csoport tevékenységét is segítjük, ruhákat és tartós élelmiszereket osztunk szét.

A karitász bál megszervezésében, lebonyolításában, termek rendbetételénél segédkeztünk. A befolyt összegből szeretnénk a bérmálkozókat és az elsőáldozókat egy-egy Szent Család-szoborral megajándékozni, mellékelve kis imákat is, remélve, hogy így a családok buzgóbban fognak együtt imádkozni. Rendezvényeken, munkahelyeken csodás érmeket osztunk, melyet mindenki örömmel fogad. Kistarcsán a Szent Imre-szobornál adventi koszorú állítás és gyertyagyújtás volt, melyen szintén ott voltunk.

Néhányan tagjai vagyunk az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetségnek, s így sok helyen be tudjuk mutatni a kistarcsai népviseleti ruháinkat, népdalainkat a fellépések alkalmával. Katolikus újságok, imafüzetek, könyvek árusításában is segédkezünk.

Csicsiri Ferencné

[1] A praesidium alsó szintű szervezet. A praesidiumok plébániai imacsoportok a püspök és plébános által kinevezett lelki vezetővel, a Curia által három évre kinevezett vezetőséggel és Mária életének valamely eseményére utaló saját elnevezéssel.

[2] Tesszera: Szentlélekhívó, kb. öt perces, légiós imádság.

[3] Regia (országos, illetve regionális szervezet): az önállóan működő praesidiumok és curiák, valamint a comitiumok irányító testülete, tagjait a concilium nevezi ki. A Kárpát-medencében létesült szervezetek jelentős része a Magyar Mária Regia irányítása alatt működik.

[4] Acies: éves fogadalom megújítási ünnepség a Mária Légióban. A latin acies katonai kifejezés, a csapatok csatára való felsorakozásának megállapított rendje, amely szerint a csapatok felfejlődtek a csatára.