plébánia kategória bejegyzései

Premontrei diakónussá szentelték Orbán Csaba Frigyest

Orbán Csaba Frigyes

Orbán Csaba Frigyes

Február 27-én Varga Lajos váci segédpüspök a nagykökényesi Havas Boldogasszony-plébániatemplomban diakónussá szentelte a Gödöllői Premontrei Apátság fiatal örökfogadalmas rendtársát, Orbán Csaba Frigyest (kistarcsai származású). Ünnepi beszédében a püspök arról is szólt, nemcsak az esemény örömteli, de a helyszín is kiemelkedő jelentőségű a premontrei szerzetesek történetében.
További részletek: https://www.magyarkurir.hu/hirek/premontrei-diakonust-szenteltek-rend-egyik-osi-hazai-kozpontjaban-nagykokenyesen

Bálint Brigitta képviselő bemutatkozása

Erdélyben születtem, egy öt gyermekes család első gyermekeként.
A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem hittanár szakon, majd a Semmelweis Egyetem Lelkigondozói szakán diplomáztam.
A jezsuiták lelkiségén, a szemlélődő lelkületben élek tizennégy éves korom óta: Jálics Ferenc, Nemes Ödön, Nemeshegyi Péter, Beőthy Tamás és Vízi Elemér jezsuita atyák dobogókői lelkigyakorlatai, lelkivezetése, életem meghatározó élményei. A munkához való hozzáállásban, a mindennapok jézusi látásmódjában, Erdélynek és a jezsuitáknak sokat köszönhetek: az egyszerűség, a teherbírás és a négyszemközti, kis közösségi élet ereje, úgy érzem, innen fakad. Tovább a folytatáshoz

Csonkáné Kisréti Boglárka képviselő bemutatkozása

Tősgyökeres kistarcsai vagyok. Férjemmel idén leszünk 17 éves házasok, 3 gyermekünk van. 2005-ben diplomáztam a gödöllői egyetemen, később 3 évig tanultam teológiát a Sapientia Főiskolán. 2008-2013-ig voltam hitoktató egyházközségünkben, 2013-tól pedig a helyi általános iskolában dolgozom, mint iskolatitkár. Alapító tagja vagyok templomunk énekkarának. A pasztorációs munkacsoport tagja vagyok. Kamasz és kisgyerekes édesanyaként az ő korosztályukat érintő programokat, foglalkozásokat priorizálnám. A mai rohanó, zilált világban fontos lenne az ifjúság összekovácsolása, egyházi szintű közösségépítése.

Az MKPK közleménye

Az alábbiak miatt minden plébániai programot felfüggesztettünk. Tervezzük az élő miseközvetítéseket. Erről később tájékoztatást adunk.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett
felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való
megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a
következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes
megyéspüspök másként nem rendelkezik: Tovább a folytatáshoz

Goreczky Péter lektor, képviselő bemutatkozása

1979-ben születtem Budapesten, Kistarcsára 2011-ben költöztünk a családommal. Három gyermek édesapja vagyok, Csanád 9 éves, Orsi idén lesz 7, Zétény pedig 4. A Külügyi és Külgazdasági Intézetnél dolgozom elemzőként. A plébánia életébe elsősorban a jegyeskísérés szervezése révén igyekszem részt venni, illetve az idei akolitus avatást követően örömmel kapcsolódom be ebbe a szolgálatba is.

Jakab Tibor képviselő bemutatkozása

58 éves vagyok, most lettem tagja a képviselő testületnek. Családommal 11 éve élünk Kistarcsán. két felnőtt fiunk és egy középiskolás lányunk van. Letkésen nőttem fel, házasságkötésünket követően 14 évig  Budapesten laktunk. Elsősorban a Karitász csoport tagjaként veszek részt az egyházközség munkájában. Tagja vagyok a KOHÓ-nak (férfi klub), és ezáltal a különböző egyházközségi programok technikai előkészítésében, megvalósításában közreműködöm.