Testület kategória bejegyzései

Bálint Brigitta képviselő bemutatkozása

Erdélyben születtem, egy öt gyermekes család első gyermekeként.
A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem hittanár szakon, majd a Semmelweis Egyetem Lelkigondozói szakán diplomáztam.
A jezsuiták lelkiségén, a szemlélődő lelkületben élek tizennégy éves korom óta: Jálics Ferenc, Nemes Ödön, Nemeshegyi Péter, Beőthy Tamás és Vízi Elemér jezsuita atyák dobogókői lelkigyakorlatai, lelkivezetése, életem meghatározó élményei. A munkához való hozzáállásban, a mindennapok jézusi látásmódjában, Erdélynek és a jezsuitáknak sokat köszönhetek: az egyszerűség, a teherbírás és a négyszemközti, kis közösségi élet ereje, úgy érzem, innen fakad. Tovább a folytatáshoz

Csonkáné Kisréti Boglárka képviselő bemutatkozása

Tősgyökeres kistarcsai vagyok. Férjemmel idén leszünk 17 éves házasok, 3 gyermekünk van. 2005-ben diplomáztam a gödöllői egyetemen, később 3 évig tanultam teológiát a Sapientia Főiskolán. 2008-2013-ig voltam hitoktató egyházközségünkben, 2013-tól pedig a helyi általános iskolában dolgozom, mint iskolatitkár. Alapító tagja vagyok templomunk énekkarának. A pasztorációs munkacsoport tagja vagyok. Kamasz és kisgyerekes édesanyaként az ő korosztályukat érintő programokat, foglalkozásokat priorizálnám. A mai rohanó, zilált világban fontos lenne az ifjúság összekovácsolása, egyházi szintű közösségépítése.

Goreczky Péter lektor, képviselő bemutatkozása

1979-ben születtem Budapesten, Kistarcsára 2011-ben költöztünk a családommal. Három gyermek édesapja vagyok, Csanád 9 éves, Orsi idén lesz 7, Zétény pedig 4. A Külügyi és Külgazdasági Intézetnél dolgozom elemzőként. A plébánia életébe elsősorban a jegyeskísérés szervezése révén igyekszem részt venni, illetve az idei akolitus avatást követően örömmel kapcsolódom be ebbe a szolgálatba is.

Jakab Tibor képviselő bemutatkozása

58 éves vagyok, most lettem tagja a képviselő testületnek. Családommal 11 éve élünk Kistarcsán. két felnőtt fiunk és egy középiskolás lányunk van. Letkésen nőttem fel, házasságkötésünket követően 14 évig  Budapesten laktunk. Elsősorban a Karitász csoport tagjaként veszek részt az egyházközség munkájában. Tagja vagyok a KOHÓ-nak (férfi klub), és ezáltal a különböző egyházközségi programok technikai előkészítésében, megvalósításában közreműködöm.

Vass Veronika hitoktató bemutatkozása

Vass Veronika Anna vagyok.
Gödöllőn születtem és nevelkedtem egy mélyen hívő hat gyermekes család harmadik gyermekeként.
Családunkat mindig mélyen átjárta a hit, a vallásosság, az egyház életében való tevékeny részvétel. Apai nagyapám kántor, egyik nagybátyám pap volt. Édesapám pedig évekig volt a gödöllői egyházközség egyháztestületének elnöke, majd politikusként a kereszténydemokrácia elkötelezett híve. Munkájában mindig fáradhatatlanul hitt abban, hogy a világot szebbé, jobbá tehetjük. Édesanyám középiskolai tanár, aki főállású anyaként hosszú évekig otthon volt meleg, biztonságot sugárzó, szerető családi légkört biztosítva mindannyiunknak. Később sokáig a kistarcsai Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola magyar-könyvtár szakos tanáraként dolgozott. Tovább a folytatáshoz

Kovács István Péter akolitus jelölt bemutatkozása

Az elmúlt hónapokban már bemutatkozott néhány akolitus jelöltünk. A mostani beszélgetésben Kovács István Péter jelölt volt a társam.

Lauer Tamás: Miért jelentkeztél az akolitus képzésre?
Kovács István Péter: Szeretem az egyházközösségünk, élő és fejlődő, sokszínű és életvidám, örömmel indulunk el minden vasárnap a Szentmisére. Nagyon régóta kerestem azt a módot, hogyan lehetek aktívabb tagja közösségünknek. Egy kellemes, kötetlen beszélgetésünk során Görbe Atyával, szóba került az Akolitus képzés, mint egyházi szolgálat. Tudtam, hogy ott a helyem, részese kell, hogy legyek. Akkor azonban még nem jelentkeztem. Több mint egy év után, egy nyár közepi, vasárnap reggeli szentmisén megkért Görbe Atya, hogy legyek a segítségére, ministráljak. Tovább a folytatáshoz

Farkas István akolitus jelölt, képviselő bemutatkozása

Püspök atyánk évről évre megszólítja a plébániákon élő fiatal férfiakat és hívja őket az akolitusi szolgálatra. Görbe József plébános atya továbbította ezt a kérést a Kistarcsán és Nagytarcsán élő édesapák felé. Közülük öten mondtak igent erre a hívásra és jelentkeztek az egyházmegye akolitus képzésére. Őket kértük, hogy mutatkozzanak be az Olvasó hasábjain.
Farkas István (Nagytarcsa)
József atya már két évvel ezelőtt kérdezte tőlem a nagytarcsai katolikusok farsangján, hogy nincs-e kedvem jelentkezni az akolitus képzésre. Farsangi hangulatban az alkalomhoz illően, humorosan, de mégis megfelelő célzással invitálását azzal is megerősítette, hogy „ünnepélyesen” kikért a feleségemtől. Persze a döntést elodáztam. A rákövetkező farsangkor ismét megkérdezte ugyanezt. Tovább a folytatáshoz