Hónap szentje kategória bejegyzései

Te vagy aki nincs, én vagyok AKI VAN

Sziénai Szent Katalin

Sziénai Szent Katalin

A hónap szentje: Sziénai Szent Katalin

A Katalin név sokak előtt ismerős, hiszen gyakori a magyar lányok között. Novemberben ünnepeljük Alexandriai Szent Katalint, aki a 4. század elején szenvedett vértanúságot. Áprilisban is van egy kevésbé ismert Katalin Siena (ejtsd: sziéna) városából, aki ezer évvel később élt a 14. században. Tovább a folytatáshoz

Szent Kozma és Damján vértanúk

Szent Kozma és Szent Damján

Szent Kozma és Szent Damján

Szent Kozma és Damján ikertestvérek, arab orvosok voltak a hagyomány szerint. Diokletiánusz alatt szenvedtek vértanúságot. Liziás prefektus elsőnek az „apostol ingyen-orvosokat” vetette kínvalla­tás­ra, ámde eredménytelenül.  Állhatatosságuk miatt megkötöz­ve a tengerbe vettette őket, azon­ban a köteleik feloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték ezután a két embert de a nyílzápor sem tett kárt bennük. Tovább a folytatáshoz

Szent Norbert – június 6.

Szent Norbert (Csorna)

Szent Norbert (Csorna)

Norbert a mai Hollandia területén Gennepben született, szülei – egy látomás alapján – már kis korában úgy gondolták, hogy Isten a papságra hívja. Már nagyon korán elhelyezték egy káptalanba (püspök körüli papi testület), ahol megkapta a kisebb rendeket, de nyilvánvalóan nem volt szándékában papnak lenni.

Gazdag volt, pompakedvelő, tüzes kedélyű és igen hajlott a szélsőségekre. Életét egyre inkább a földi örömökre rendezte be. Mindezek ellenére ifjúságát semmiféle ballépés nem terhelte. Tovább a folytatáshoz

A hónap szentje

Szent Adalbert

Szent Adalbert

Szent Adalbert püspök és vérta­nú. Előkelő családból származott, és a keresztségben a Woytech nevet kapta. Magdeburgban nevelkedett. 982-ben Ditmár prágai püspök szentelte pappá, és nem sokkal később utóda lett a püspöki székben. Szigorú életmódjáért és hajlíthatatlan jelleméért nem sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd 992-ben visszatért Magyarországon keresztül a prágai püspöki székébe. Mivel az ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-ben Magyarországra jött, és egy esztendős itt-tartózkodása alatt keresztelte és bérmálta meg Vajkot, első királyunkat: Szent Istvánt. A pápa parancsára 996-ban megpróbált visszatérni Prágába, de mivel ott nem fogadták be, előbb Lengyelországban térített, majd Poroszországba ment, ahol 997. április 23-án vértanúságot szenvedett.

A hónap szentje

Meszlényi Zoltán dombormű

Meszlényi Zoltán dombormű

Rovatunkban hónapról – hónapra ke­vés­bé ismert szenteket-boldogokat szeretnénk megismertetni Olvasóinkkal.

Az 1948 karácsonyán letartóztatott Mindszenty József hercegprímás akadályoztatása miatt az egyházmegye kormányzását Drahos János addigi érseki helynök vette át, az ő halála után, 1950. június 17-én Meszlényi Zoltánt választották meg a feladatra. Az állambiztonsági szervek még 1950 nyarán elhurcolták a helynököt. A sorozatos kínzások és kegyetlen bánásmód következtében Meszlényi Zoltán 1951. március 4-én hunyt el a kistarcsai internálótáborban. A volt kommunista diktatúra magyarországi vértanúi közül a püspök az első, akit Egyházunk a boldogok sorába emelt.

Meszlényi Zoltán Lajos kerámia domborművének avatása 2014. március 2-án, vasárnap  délután 4 órakor volt az internálótábor emlékfalánál, az Október 23-a téren.
A dombormű avatásról készült képek itt tekinthetők meg.

Tovább a folytatáshoz

Katolikus naptár

Katolikus naptár

Katolikus naptár

Miért készült a Direktórium alapján létrehozott iCal naptár?

Több helyről is jött kérés, mi lenne, ha a Püspöki Konferencia által hivatalosan kiadott Direktórium valami­lyen formában elérhető lenne bárki szá­má­ra elektronikus formában. Korábban a szentek ünnepeit már feldolgoztam naptár formájában a katoli­kus.hu oldal számára, http://uj.katolikus.hu/szentek.php?h=1&n=1 ahol a két 1-es értékét változtatva bármely hónap/nap megkereshető. Tovább a folytatáshoz

Szent Skolasztika

Szent Skolasztika

Szent Skolasztika

Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd testvére példájára kolostorba kívánkozott. Benedek Piom­ba­riolában egy kis zárdát épített szá­má­ra, de ez rövidesen kicsinek bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és fáradhatatlanul tevékenykedett az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Szerette a magányt, még testvérével is évente csak egyszer találkozott. Tovább a folytatáshoz