levelek kategória bejegyzései

Az öreg plébános levelei – előszó

Az öreg plébános levelei

Az öreg plébános levelei

Nagy örömünkre a kistarcsai búcsú ünnepére kézbe vehették a kedves hívek Az öreg plébános levelei kötetet. Ennek kapcsán a könyv ajánlójával köszönünk el az Öreg plébánostól. Bízunk benne, hogy akik megvásárolták örömmel forgatják a könyvet. (A szerk.)
Bevezető Somlai József nyugdíjas plébános ajánlásával. Tovább a folytatáshoz

Az öreg plébános levelei 2. rész (22. levél)

Levelek

Levelek

Kedves Uramöcsém!
A pesti küldöttek távozása után elég csendesen múltak a napok a nagyrecski plébánián. A freskó napvilágra hozásából nem lett semmi. A pénz, amit az új festményre Gergő bátyámmal közösen összeadtunk, reáment az orgona helyreállítására, mert az asztalosok által végbevitt szétszedése után ugyanis orgonamestert kellett hozatni a püspöki székvárosból. Tovább a folytatáshoz

Megjelent: Az öreg plébános levelei könyv alakban

Az öreg plébános levelei

Az öreg plébános levelei

Ahogy korábban jeleztük, könyv alakban is megjelent Az öreg plébános levelei sorozat.
A könyv ajánlójában így vall Somlai József ny. plébános atya:
A leveleket nem javítottam – erre méltatlan vagyok –, hiszen az írója jól megírta. Átdolgoztam azokat a részeket, melyek idegen szavakat, kifejezéseket tartalmaztak. Bizakodom, hogy az olvasók érdekesnek tartják a múltat, bele élik magukat az akkori életbe, és nem csodálkoznak a megtörténteken. Tovább a folytatáshoz

Az öreg plébános levelei 2. rész (21. levél)

Levelek

Levelek

Kedves Uramöcsém!
A pesti szakértőbizottság nagyrecs­ki kiszállásának első estéjén vacsorára me­­net egyazon módon találtuk a kár­tya­­asztalnál a társaságot, mint ahogy ebéd után otthagytuk őket. Változás csak annyiban volt, hogy rettenetes füst csípte az ember szemét, de azért mégis észrevehette a kártyaasztal mellett föl­so­­rakoztatott üres flaskákat és azt is, hogy játékosok előtt csupán a göndör hajú fiatalembernél állott garmadában a pénz, míg az apátúr, pénztárcája helyett már a zsebeit kotorászta a különbözetek kiegyen­lítése céljából. Tovább a folytatáshoz

Az öreg plébános levelei 2. rész (19. levél)

Levelek

Levelek

Kedves Uramöcsém!
Biztosra veszem, hogy nem úgy gondolta el múltkori levelem befejezése nyomán Tauber Tóbiással, illetve Dicskövi Edömérrel folytatott to­vábbi beszélgetésemet, mint aho­gyan az megesett. Uramöcsém el­kép­zelte talán, hogy Vá­gó-Vit­nyecs­kó szerkesztő úr távozásával Tóbiás négy­szemközt meg­kér múltjának titokban tartására. Á dehogy! Tovább a folytatáshoz

Öreg plébános levelei (18. rész)

Levelek

Levelek

Kedves Uramöcsém!

A mai levelemben nem térek azonnal az írandó dolgokra, hanem egy-két sort előre bocsátok. Mi írók, ne vegye hiúságnak Uramöcsém, hogy közéjük számítom magamat is, de hát jelöltek e névvel nem egyszer olyanokat is, akiknek kevesebb sora kapott nyomtatott betűt, mint az én irodalmi tevékenységem. Tovább a folytatáshoz

Öreg plébános levelei (17. rész)

Levelek

Levelek

Kedves Uramöcsém!

Ama napot követően, melyen a nagyrecskei plébánia ebédlőjében elhatároztuk, hogy a Gergő bátyánkra nézve bántó kórusfeliratot eltávolítjuk, délelőtt beállított hozzám Gergő bátyám. Ünneplő ruha volt rajta és magatartásán látszott, hogy nincs hétköznapi hangulatban. Megállott a szoba közepén és valóságos beszédet vágott ki, megköszönve jóságomat, hogy a szégyenét hirdető kóruskép eltávolítására nagylelkűen öt forintot adományozni kegyes voltam. Tovább a folytatáshoz

Öreg plébános levelei (16. rész)

Levelek

Levelek

Kedves Uramöcsém!
Pintes Gergő kántor uram igen-igen szívére vette Péterfia káplán kollegám által történt múlt levelemben elmondott megszólását. Az eseményt követő napon átkutatta a plébánia könyvtárának porlepett könyveit, és kikereste Káldy György szentírásfordításának század eleji kiadását. Maga elé tette a hatalmas könyvet, és elkezdte elejétől olvasni: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Egész nap fölötte görnyedt és az ügyes-bajos dolgokkal kopogtató híveket igen röviden, és morgó stílusban intézte el. Máskor percnyi pontossággal fejezte be a hivatalos órákat, melynek idejét az iroda ajtaján levő hirdetmény jelezte a hívőknek, de azon a napon és másnap is, késő estig ottmaradt az irodában és forgatta a Szentírást. Tovább a folytatáshoz