Szentek kategória bejegyzései

Mária útja a tanító Jézus nyomában

Fájdalmas Szűzanya

Fájdalmas Szűzanya

Jézus valószínű a többi názáreti gyerekkel együtt tanult. A szegény gyerekek csak az alapismereteket kaphatták meg falujukban. A gazdag családok gyerekei híres tanítómesterektől kaptak tudományt, amiért fizetni kellett. Hogy Jézus gyerekkortársaival mit és mennyit tanult, azt nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy tizenkét éves korában, a jeruzsálemi templomban ott ült a tanítók között, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. (Lk 2,46-47) Ez az időszak a gyermekkor, az ifjúkor, és a dolgozó Jézus ideje lejárt. Harmincéves korában elbúcsúzott édesanyjától, a názáreti otthontól, és elindult küldetésének útjára. Tovább a folytatáshoz

Mária útja a Golgotára

Michelangelo: Pieta Róma, Szent Péter-bazilika

Michelangelo: Pieta Róma, Szent Péter-bazilika

A keresztút, a fájdalmak útja. Amióta ember az ember, mindig volt, jelenleg is van, és amíg világ világ marad, mindig lesz fájdalmak útja.
A fájdalmak útját végigjárta az ártatlan, a bűnös, a gyerek, az ifjú, az öreg, a szegény a gazdag, a tudatlan és a tudós. Az ember természete tiltakozik, hogy keresse a szenvedések, a fájdalmak útját, és mégis tömegében járták ezt az utat, talán a maguk hibájából, vagy mások gonoszsága miatt. Tovább a folytatáshoz

Énekelve meghalni?

Hallottatok-e már ilyet: énekelve meghalni?

Engem mindig lenyűgöz, amikor egy szépen megszólaló énekkart hallgatok. Olyan fölfoghatatlan, hogy a különböző szólamok kapnak egy-egy hangot, majd elhallgatnak, és a karvezető intésére egyszerre mindenki elkezd énekelni azon a hangon, amit megadtak neki. Az éneklés közben kibontakozó csodálatos harmónia tehát abból a hangból indul ki, amit minden énekesnek – jóllehet csak pillanatokig – magában kellett őriznie. Tovább a folytatáshoz

A temető

Feltámadunk

Feltámadunk

A Magyar Értelmező Kéziszótár (1972) a temető címszó alatt ezt írja: A halottak eltemetésére hivatalosan kijelölt terület. A görög coemeterium szó, az alvók helyét jelenti.

Az ember természetéhez mindig hozzátartozott, hogy hallottait tisztelje, és megfelelő módon eltemesse (kivéve: háborúk, ellenség, gyűlölet). Az ószövetségben és az ókorban csak a város falain kívül lehetett temetni. A római jog elismerte a különféle temetkezési társulatok létezését, és ezeket a keresztényekre nézve még az üldözések alatt is tiszteletben tartották. Tovább a folytatáshoz

Guido, a szent sekrestyés

Szent Guido

Szent Guido

A belgiumi Anderlachban született, a 10. században. Meghalt a belgiumi Laekenben 1012. szeptember 12-én.

A Boldogságos Szűz Mária búcsújáróhelye már az 1000. évben híres volt a belgiumi Laekenben. Sokan kaptak itt vigasztalást, meghallgatást könyörgő imádságuk után. Egyszer egy egyszerű, kopott ruhás ifjú imádkozott hosszan leborulva Szűz Mária szobra előtt. A templom papjának feltűnt a hosszan imádkozó ifjú. Imádsága után megszólította, és elbeszélgetett vele. Megtudta, hogy Guidonak hívják és Anderlachból jött. Tovább a folytatáshoz

Lambroni Szent Nerszesz szentáldozás utáni imája

Úrmutató

Úrmutató

Rád tekintünk, főpapunk Jézus, aki megtapasztaltad gyenge természetünket. Te, aki értünk a bűn áldozatává lettél, hogy mi érted igazakká váljunk. Te, aki értünk kenyérré váltál, hogy mi téged ízlelve megszentelődjünk.

Add fájdalommal telt Testedet, hogy az összes szívek téged ízleljenek és megszentelődjenek.

Öntsd a kehelybe patakzó ártatlan Véredet, hogy az emberek elteljenek ártatlansággal. Tovább a folytatáshoz

Szent Balázs püspök

Szent Balázs püspök

Szent Balázs püspök

Szebasztia (jelenleg Szivász néven törökországi város) püspöke, aki örök példaképpé vált bátor helytállása miatt. Adataink igen szűkszavúak, kronológiailag csak vértanúsága évét ismerjük (316).

A legtöbb forrás szerint Szebasztiában lett vértanú, míg mások úgy tudják, hogy előbb Caesareába hurcolták. Származására nézve általában örménynek mondják, de vannak, akik úgy vélik, ez tényszerűen nem támasztható alá. Legendája szerint orvos volt városában, mielőtt a püspöki székbe emelték volna. Tovább a folytatáshoz

Keresztelő Szent János

Keresztelő Szent János

Keresztelő Szent János

Az idős házaspárnak, Zakariásnak és Erzsébetnek nem volt gyermeke. Zakariás, a zsidó pap a jeruzsálemi templomban teljesített szolgálatot, amikor Gábor főangyal megjelent neki, és közölte Isten akaratát. Sokak örömére fia fog születni, akit Jánosnak kell hívni. Az angyal szerint a fiú nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak (Lk 1,15). Zakariás kételkedve fogadta az angyal szavait, ezért büntetésként megnémult. Tovább a folytatáshoz