Hirdetések nagyböjt 2. vasárnapján (márc. 12.)

  • Hétfőn az esti szentmise után felnőtt hittant tartunk a plébánián.
  • Szerdán a nemzeti ünnepre tekintettel reggel 9 órakor lesz a szentmise.
  • Szeretetláng hálaadó imanap lesz szombaton Rákosszentmihályon, melyre buszt indítunk. A busz reggel 9-kor indul innen a templomtól. Jelentkezni Kovács Istvánnénál lehet.

  • Nagyböjti időben minden pénteken este ½ 6-kor kezdődik a szentmise, és utána végezzük a keresztutat, melyet most pénteken a Tanúságtevők nyugdíjas csoportja fog vezetni.
  • Pénteken este ½ 8-tól a bérmálkozásra készülőknek felkészítést tartunk a plébánián.
  • Templomunk éves szentségimádási napja jövő vasárnap lesz.
  • A helyi Karitász szokásos nagyböjti tartós-élelmiszer gyűjtésére az adományokat a sekrestyében lehet leadni március végéig.
  • Az Olvasó újság lapzártája szerdán lesz, a cikkeket addig kérjük leadni. Felhívjuk a figyelmet az újságban található rejtvényfejtő versenyre, amelyre a megfejtéseket folyamatosan várjuk a sekrestyében található gyűjtődobozba, illetve a megadott email-címre.
  • Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 24-25-én, pénteken és szombaton az esti szentmisék keretében lesz, melyet Huszka Mihály atya fog tartani.
Szalay Péter alkotmánybíró

Szalay Péter alkotmánybíró

 • Március 27-én hétfőn az esti szentmise után Szalay Péter alkotmánybíró fog előadást tartani a hatalommegosztás néhány kérdéséről.
 • Szeretnénk emlékeztetni a kedves testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk egyik 1%-át a Katolikus Egyháznak, a második 1%-ot pedig lehetőség szerint az egyházközségi alapítványunk részére szíveskedjenek felajánlani.