közösségek kategória bejegyzései

A plébánián működő közösségek életébe pillanthat bele.

Krisztus gyöngédségéből átadni

Flór Ferenc Kórház

Flór Ferenc Kórház

Ferenc pápa december 14-én, biz­tatta híveit, hogy a körülöttünk lévő emberekkel úgy ünnepeljük karácsony ünnepét, mintha saját családtagjaink lennének. Arra kérte a keresztény em­be­reket, hogy mindennapi céljuk legyen: „Krisztus gyöngédségéből át­ad­ni egy kicsit azoknak, akik legin­kább rászorulnak arra.” Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Oltárterítők

Nagytarcsa oltárterítők

Nagytarcsa oltárterítők

A hagyományoknak megfelelően a nagytarcsai Szlovák Önkormányzat ok­tóber 17-én immár 21. alkalommal megrendezte a nemzetiségi napot. Mint oly sok éve már egy ideiglenes kiállítás megnyitásával kezdődött a program. Minden alkalommal más-más témakört körülölelve mutatjuk be múltunk örökségét. Idén a nagytarcsai oltárterítők kerültek sorra. Az evangélikus templom az egyházi esztendő ünnepeihez tartozó különböző színű oltárterítői mellett megtekinthetők a mi katolikus „kis” templomunk gyöngyszemei is. Az egyik egy lila színű, ami az adventi és nagyböjti időszakban használt oltárterítő 1974-ben készült. A hívek közössége készítette. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Szalvátor nővérek Kongregációja

A Szalvátor nővérek logója

A Szalvátor nővérek logója

Áthatva a gondolattól, hogy az emberiségnek milyen nagy szüksége van arra, hogy életet találjon és megismerje az egyedül igaz Istent és akit Ő küldött, Jézus Krisztust, Keresztről nevezett Ferenc Jordan és Apostolokról nevezett Maria, Therese von Wüllenweber 1889-ben megalapította a Szalvátor Nővérek Kongregációját (Isteni Üdvözítő Nővérei). Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Adventi zenés áhítat – ajánló

Megkaptuk a Régió Plusz Tv-től a Vivace kórus hangversenyén készült felvétel vetítési időpontjait: első alkalommal szombaton 19-én, 19.15-től vetítik, ha valakinek ez az időpont nem megfelelő, akkor megtekintheti vasárnap 20-án, kedden 22-én és szerdán 23-án szintén 19.15-kor.

Egyedülállók lelkinapja a plébánián

Egyedülállók lelkinapja

Egyedülállók lelkinapja

Vidámság és öröm költözött a plébániára
Egy Wass Albert idézettel kaptunk meghívót a november 14-én, szombaton, megrendezett özvegyek és egyedülállók lelki programjára.
Görbe József atya köszöntése után, pontban 10 órakor megkezdődött Bálint Arnold és kedves felsége előadása. Az egész előadás nagyon el­gon­dol­kodtató volt, melyet Brigitta bibliai történetekkel erősített meg. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Irgalmasság éve – 2016

Irgalmasság éve 2016

Irgalmasság éve 2016

Ferenc pápa: Isten bocsánatát nem le­het megtagadni egyetlen bűnbánótól sem.
A Szentatya annak a kívánságának ad han­got, hogy a közelgő irgalmasság rend­kívüli szentéve képviselje az Isten irgal­má­val való találkozás igazi pillanatát min­den hívő számára. Ferenc pápa szá­mos pontot kiemel, amelynek figyelmet kell szentelni, hogy meg tudjuk ünnepelni a szentévet. Iránymutatást ad azoknak, akik szentévi búcsút szeretnének nyerni, hogy az mindenkihez Isten irgalmasságá­nak igazi élményeként jusson el. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Gyógyító szentmise

Sipos Gyula

Sipos Gyula

Egyházközösségünk egy újabb gyó­­­gyító délutánt tölthetett el együtt. A Szeretet Földje közösség Törökbálintról jött el hozzánk szeptember 26-án. Vezetőjük Sipos Gyula, aki korábban a törökbálinti Mű­ve­lő­dé­si Ház igazgatója volt. Mélyen vallásos, 1999-ben ala­­pí­­tot­ta meg a Szeretet Földje Köz­hasz­nú Alapít­ványt. A szeretet föld­je számára azt jelenti „Isten országa velünk van”. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Egyházközségi évnyitó

Egyházközségi évnyitó 2015

Egyházközségi évnyitó 2015

A tanévkezdéshez-, illetve záráshoz kö­tő­dően a kistarcsai és nagytarcsai közösségünk évek óta megrendezi az egyház­köz­ségi évnyitót, valamint évzárót. Szep­tem­ber 12-én is megtartottuk – most már hagyományosnak mondható – évnyitónkat a kistarcsai Deres lovas udvarban.

További képek
Egy kattintás ide a folytatáshoz….